Marta norišu kaleidoskops Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā

Marta norišu kaleidoskops Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā

     Pirmā pavasara mēneša pasākumu virkne pierāda par skolnieku un skolotāju kolektīva sasparošanos un gatavību jauniem izaicinājumiem, tāpēc līdzdalība dažādos skolas un novada pasākumos tika apliecināta ar kuplu dalībnieku skaitu.

      9. klases skolniece Jeļizaveta Sudnika vēsta, ka “20. martā devāmies uz Ilūkstes pilsētas Kultūras centru, lai noskatītos Madaras Dišleres filmu “Paradīze – 89”. Filma lielākoties patika, jo bija daudz komisku situāciju, patika deviņus gadus vecā Paula ar savu nopietnību un septiņgadīgā Laura, māsīca Ieva, kura iztēlojās sevi par pieaugušo, un viņu “brīvība”, bet nepatika tas, ka nav blakus vecāku, ka daudzi momenti bija neskaidri par 1989. gadu.’’

     Skolotāja Zinaīda Ķedere stāsta: “22.martā Līvānu pilsētas Kultūras centrā notika skaļās lasīšanas sacensības fināls, kurā piedalījās 5. – 6. klašu skolēni no 10 Ilūkstes un Līvānu novada skolām, lai apliecinātu izteiksmīgās lasīšanas tehniku un spēju iejusties teksta tēlu atklāsmē. Mūsu skolu pārstāvēja 6. klases skolniece Kristīna Timšāne, lasot fragmentu no Annas Brigaderes triloģijas “Dievs. Daba. Darbs.’’ par mazās Anneles uzdrīkstēšanos 1. klasē lasīt priekšā saviem skolasbiedriem grāmatu  “Tērvetes varoņi”. Konkursa nobeigumā meitene izpelnījās slavinošus žūrijas vārdus, saņemot diplomu un  speciālu balvu.’’

      3. klases audzinātāja Benita Malaja apliecina, ka  “23. martā 1. – 4. klašu skolēni pulcējās skolas Aktu zālē, lai skandētu latviešu tautasdziesmas par Lieldienām, vairāk uzzinātu par Lieldienu svinēšanas tradīcijām un  jautrām izdarībām, dažādām putnu olām,  pat izdancinātu sivēnu, jo katrs vēlējās, lai mājās valdītu tīrība un vasarā kukaiņi liktu mierā. Priecīgas Lieldienas novēlēja visiem skolas direktore Alite Kudiņa.’’

      9. klases skolniece Alīna Vasiļjeva ar gandarījumu paziņo, ka “26. martā 9. un 10. klases skolnieki kopā ar skolotājām: Zinaīdu Ķederi un Jolantu Ščerbakovu devās pie represēto pieminekļa, lai godinātu 1949. gadā represētos Ilūkstes novada iedzīvotājus, ieklausoties klātesošo zīmīgajos vārdos par šo notikumu šausminošo raksturu, kā arī noliktu ziedus. Pēc piemiņas brīža devāmies uz Ilūkstes pilsētas Kultūras centru, kur baudījām klavieru, čella un vijoles saspēles koncertu.’’

       28. martā 5. – 8. klasei norisinājās atraktīvā un izzinošā spēle „Pavasara noskaņās” . Par šo savdabīgo pasākumu stāsta spēles organizētāja, 7. klases audzinātāja Valda Namiņa. “Spēle norisinājās skolas bioloģijas kabinetā. Izpildot noteikumus, kas līdzīgi dambretes noteikumiem, katrai komandai bija jāpārbīda pārvietošanās kauliņi no viena laukuma stūra uz otru. Šajā ceļā nācās izdomāt ne tikai racionālāko gājienu, bet arī bija jāzina tautasdziesmas un ticējumi,  jāmin mīklas, jāprot uzsākt dziesmu un jāatbild uz jautājumiem, kas saistīti ar pavasari. Saspēle bija spraiga un interesanta. Šoreiz labāk veicās 7. klasei, taču zaudētāju noteikti nebija, jo visi kopā saturīgi pavadījām  laiku un sajutām Lieldienu tuvošanos.’’

Viedokļus apkopoja direktores vietniece ārpusklases darbā Līga Kūliņa


Marta norišu kaleidoskops Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā
Marta norišu kaleidoskops Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā
Marta norišu kaleidoskops Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā
Marta norišu kaleidoskops Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā
Marta norišu kaleidoskops Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā