Portālā Manabalss.lv ir iespēja nobalsot „Par tautas tiesībām lemt sava novada nākotni”

Portālā Manabalss.lv ir iespēja nobalsot „Par tautas tiesībām lemt sava novada nākotni”

***Valdības pašreiz piedāvātā Administratīvi teritoriālā reforma izstrādāta, nekonsultējoties ar Latvijas iedzīvotājiem un nevērtējot katru pašvaldību atsevišķi, lai gan vienīgi iedzīvotāji ir tie, kuru kompetencē saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi ietilpst izlemt par savas dzīves telpas un savas kopienas jeb savas pašvaldības pievienošanos kādai citai pašvaldībai. Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 5. pants prasa vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas saskaņot ar iedzīvotājiem, īpaši norādot, ka tas darāms, ja vien iespējams, ar referendumu palīdzību. Tādēļ aicinām iedzīvotājus iestāties par savām tiesībām un paust viedokli portālā Manabalss.lv.

***Vairāk par reformu lasiet ŠEIT!