Skolēni devās mācību ekskursijās „Esmu vajadzīgs Latvijas uzņēmumam”

Skolēni devās mācību ekskursijās „Esmu vajadzīgs Latvijas uzņēmumam”

    Īstenojot ESF projektu „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001), novada skolu skolēniem bija iespēja doties mācību ekskursijās un iepazīties ar Latvijas uzņēmumiem.

    26. aprīlī Ilūkstes 1. vidusskolas 6. klašu skolēni un 9. maijā 8. klases skolēni apmeklēja ražotni „Ādažu Čipsi”. Te skolēniem bija iespēja ielūkoties kartupeļu noliktavā, uzzināt par kartupeļu glabāšanas nosacījumiem un šķirnēm, kuras tiek izmantotas produkcijas ražošanā. Dodoties virtuālā ceļojumā, skolēni varēja vērot čipsu ražošanas procesu, savukārt prezentācijas laikā skolēni uzzināja, kādu profesiju pārstāvji ir nodarbināti uzņēmumā. Meistarklasē katram bija iespēja radīt savu unikālo čipsu garšu, izvēloties sev tīkamākās garšvielas. Skolēni atzīmēja, ka ekskursija bija vērtīga, jo viņi uzzināja daudz jauna gan par ražotni, gan čipsu vēsturi.

     9. maijā Ilūkstes 1. vidusskolas 2. klase devās uz ražotni „Konfelāde”, kur skolēni iepazinās ar saldumu ražošanas procesu un tajā iesaistītajām profesijām, iepazina darba vidi, aprīkojumu, darba specifiku. Meistarklases laikā katrs pats sev izveidoja un iefasēja „Konfelādes” konfekti.

     15. maijā Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas sākumskolas skolēni devās mācību ekskursijā uz „Laima” šokolādes muzeju. Skolēni iepazinās ar muzeja vēsturi, uzzināja, kādas konfektes ražoja agrāk un ražo pašlaik. Daudzi varēja parādīt savas prasmes konfekšu pazīšanā. Vēlāk skolēni tika iepazīstināti ar šokolādes tapšanas procesu un tajā iesaistīto profesiju pārstāvjiem, bez kuriem nevar tapt garšīgais galaprodukts. Meistarklasē ikviens varēja iejusties šefpavāra lomā, apģērbjot specializēto apģērbu un pagatavojot šokolādi vai konfekšu asortus saviem vecākiem, šādā veidā arī pārliecinoties, vai tāds nevarētu būt nākotnes karjeras ceļš.

     23. maijā Ilūkstes 1. vidusskolas 5. klases skolēni devās ekskursijā uz SIA „Rozīne” ģimenes uzņēmumu „Skrīveru mājas saldējums”. Skolēni iepazinās ar uzņēmumu, uzzināja, kādām zināšanām un izglītībai ir jābūt, lai varētu strādāt šādā ražotnē. Uzņēmuma darbinieki pastāstīja par saldējuma gatavošanas vēsturi, ražoto saldējumu veidiem. Meistarklasē katrs varēja iejusties saldējuma meistara lomā un pagatavot „Gogel Mogela” saldējumu. Skolēni atzina, ka iegūtā informācija var dot ierosmi sava biznesa veidošanai tālāk nakotnē.

 

Pedagoģe karjeras konsultante

Iveta Repkova

    

     Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Skolēni devās mācību ekskursijās „Esmu vajadzīgs Latvijas uzņēmumam”
Skolēni devās mācību ekskursijās „Esmu vajadzīgs Latvijas uzņēmumam”
Skolēni devās mācību ekskursijās „Esmu vajadzīgs Latvijas uzņēmumam”
Skolēni devās mācību ekskursijās „Esmu vajadzīgs Latvijas uzņēmumam”
Skolēni devās mācību ekskursijās „Esmu vajadzīgs Latvijas uzņēmumam”
Skolēni devās mācību ekskursijās „Esmu vajadzīgs Latvijas uzņēmumam”
Skolēni devās mācību ekskursijās „Esmu vajadzīgs Latvijas uzņēmumam”
Skolēni devās mācību ekskursijās „Esmu vajadzīgs Latvijas uzņēmumam”
Skolēni devās mācību ekskursijās „Esmu vajadzīgs Latvijas uzņēmumam”
Skolēni devās mācību ekskursijās „Esmu vajadzīgs Latvijas uzņēmumam”