LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja realizē projektu „Protam, varam, darām”

LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja realizē projektu „Protam, varam, darām”

***Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja uzsāk projektu „Protam, varam, darām” sociālās palīdzības veicināšanai bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām. Sabiedriskā labuma projekts tiks īstenots sociālās palīdzības programmas ietvaros sadarbībā ar AS „Latvijas valsts meži” nodibinājuma „Fonds „Ziedot.lv”” vidē.

***Projekta laikā (no 2019. gada 1. marta līdz 20. decembrim) sadarbībā ar Bebrenes pagasta senioru kluba „Sidrabrasa” kopām un biedrību „Sēlene” tiks organizētas radošās darbnīcas sadzīves prasmju un iemaņu attīstīšanai rokdarbos un ēdienu gatavošanā mērķgrupas dalībniekiem Ilūkstes un Daugavpils novadu sociālās aprūpes iestādēs Dvietē, Ilūkstē, Raudā, Subatē, Kalupē, Medumos un Višķos. Projekta finansējums 2454 eiro apmērā paredzēts kancelejas preču un izdales materiālu, darbarīku, trauku un papildmateriālu, pārtikas produktu un projekta noslēguma pasākuma, projekta atribūtikas un transporta pakalpojumu nodrošināšanai.

***Pirmās radošās darbnīcas notika 19. martā Dvietes pansijā „Mūsmājas „Dižkoks””. Pansijas iemītnieki apgleznoja zīda kabatlakatiņus un veidoja sviesta mīklas bumbiņas. Bebrenes senioru kopu „Varavīksne”, „Mare” un biedrības „Sēlene” dalībnieki ir patiesi gandarīti par paveikto.

***Paldies pansijas darbiniekiem par labvēlīgo sadarbības vidi, kas nodrošināja veiksmīgu jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu pansijas iemītniekiem!

 

LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu

komitejas izpilddirektore

 Ērika Naglinska


LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja realizē projektu „Protam, varam, darām”
LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja realizē projektu „Protam, varam, darām”
LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja realizē projektu „Protam, varam, darām”
LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja realizē projektu „Protam, varam, darām”
LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja realizē projektu „Protam, varam, darām”
LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja realizē projektu „Protam, varam, darām”
LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja realizē projektu „Protam, varam, darām”
LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja realizē projektu „Protam, varam, darām”
LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja realizē projektu „Protam, varam, darām”
LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja realizē projektu „Protam, varam, darām”
LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja realizē projektu „Protam, varam, darām”
LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja realizē projektu „Protam, varam, darām”