LLKC Daugavpils konsultāciju birojs aicina pieteikties mācībām

LLKC Daugavpils konsultāciju birojs aicina pieteikties mācībām

oooLatvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Daugavpils konsultāciju birojs janvārī aicina lauksaimniekus un lauku uzņēmējus pieteikties mācībām, kā arī pieredzes apmaiņas braucieniem.

oooJau no šī gada janvāra Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros lauksaimniecībā iesaistītajām personām, saimniecību īpašniekiem, darbiniekiem vai pārraugiem būs iespēja apgūt šādas tēmas – „Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana” (16 stundu mācību programma) un „Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās” (24 stundu mācību programma). Tāpat būs iespēja arī apgūt bioloģiskās lauksaimniecības kursu.

oooŠīm mācībām var pieteikties gan bioloģiskie, gan konvencionālie lauksaimnieki, pārtikas mājražotāji, pārstrādes uzņēmumu pārstāvji un citi interesenti, kuri vēlas papildināt zināšanas par bioloģisko lauksaimniecību, kuriem tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām (startējot ES projektu konkursos, atbalsta maksājumu saņemšanai utt.). Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs.

oooLaikus pieteikties mācībām aicinātas arī tās lauksaimniecībā iesaistītas personas, saimniecību īpašnieki, darbinieki un citas personas, kurām savā darbībā nepieciešams iegādāties un izmantot augu aizsardzības līdzekļus un ir nepieciešams iegūt vai pagarināt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apliecību.

oooLiela daļa mācību būs ar 100% atbalsta intensitāti, t. i., dalībniekiem par mācībām nebūs jāmaksā. Paredzēts, ka atkarībā no kursa tēmas mācību ilgums būs no 2 līdz 20 dienām.

oooMācībām var pieteikties līdz 2019. gada 31. janvārim LLKC Daugavpils konsultāciju birojā Sēlijas ielā 25, Daugavpilī, 2. st. (jāaizpilda pieteikums). Plašāka informācija, zvanot uz tālr. 27824131.

oooLLKC Daugavpils konsultāciju birojs aicina interesentus pieteikties arī pieredzes apmaiņas braucieniem Latvijā un ārzemēs. LAP investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” tiek piedāvāti 30 dažādu tēmu apmeklējumi gan Latvijā, gan ārvalstīs. Braucienu dalībniekiem būs jārēķinās arī ar līdzmaksājumu.