LIZDA pārstāvji smelās pieredzi, viesojoties Ziemeļkiprā

22833589 10159291870190411 1297887200 o    Cilvēka dzīve ir dažādu piedzīvojumu, pārdzīvojumu, plašas emociju gammas, negaidītu piedāvājumu un iespēju pilna. Viss atkarīgs no mums pašiem, – cik lielā mērā mēs to izbaudām. Ikdienas steigā mēs bieži vien nepamanām pārmaiņas dabā, līdzcilvēkos un paši sevī. Ikviens pieredzes apmaiņas brauciens paplašina mūsu redzesloku.

  Pateicoties Latvijas Izglītības un zinātnes garbinieku arodbiedrības (LIZDA) starplīgumam ar Ziemeļkipras arodorganizāciju KTӦS, kas noslēgts 2010. gadā, katru gadu abu valstu arodbiedrības biedriem ir fantastiska iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā. Septembrī Latvijā viesojās Ziemeļkipras pedagogu delegācija, savukārt no 21. līdz 27. oktobrim pieciem LIZDA biedriem no dažādiem Latvijas reģioniem bija lieliska iespēja doties uz Ziemeļkipru. Pieredzes apmaiņas braucienā devās Ilze Priževoite (LIZDA priekšsēdētājas vietniece), Marina Ameļčenkova (Kaunatas vidusskolas pirmorganizācijas priekšsēdētāja, angļu valodas skolotāja), Sergejs Paipals-Šulcs (Ventspils pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētājs, vieglatlētikas treneris), Inga Paegle (Valmieras starpnovadu arodorganizācijas Valdes locekle un LIZDA Jauno pedagogu Padomes locekle, sākumskolas skolotāja) un Sandra Macijevska (LIZDA biedre, Ilūkstes 1. vidusskolas skolotāja). Brauciena laikā kļuvām par lieliskiem draugiem un domubiedriem.

Tā bija brīnišķīga iespēja iepazīt ne vien citu kultūru, tradīcijas, baudīt saulaino laiku, bet arī gūt pieredzi, tiekoties ar arodbiedrības priekšsēdētāju, sākumskolas un pirmsskolas skolēniem, pedagogiem, administrāciju un salīdzināt izglītības sistēmu. Mēs jutāmies ļoti gaidīti katrā mācību iestādē. Skolēni mūs sagaidīja ar pašdarinātiem rokdarbiem, priekšnesumiem, sirsnīgiem skatieniem, savukārt skolotāji – ar īpašu viesmīlību, nacionālajiem ēdieniem un stundu fragmentiem. Katra diena bija rūpīgi izplānota, lai lietderīgi izmantotu laiku, apmeklējot mācību iestādes, dažādus vēsturiskus objektus un iepazītu kultūru.

Apmeklējot gan pirmsskolas, gan sākumskolas (1.-5. klase), pārliecinājāmies, ka šajās izglītības iestādēs skolas forma ir obligāta un izglītības sistēma ir līdzīga. Lai strādātu skolā par pedagogu, ir nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība. Pārsteidzošākais šķita lielais skolēnu skaits, kas mūsu valstī diemžēl samazinās. 90% izglītojamo ir turku tautības. Pirmsskolas izglītības iestādēs ir tematiskās nedēļas, jūtama starppriekšmetu saikne. Daļa mūsu pirmsskolu audzēkņu būtu priecīgi, ja arī Latvijā nodarbības ilgtu līdz 12.40 un nebūtu jāguļ diendusa. Vienīgi mēs, vecāki, gan nejustos iepriecināti, jo mūsu darba laiks nav tik īss. Arī sākumskolā stundas ilgst no 8.00 līdz 12.40, vienīgi pirmdien – no 8.00 līdz 16.10.

Atšķirībā no Latvijas Kiprā sākumskolēniem valsts neapmaksā pusdienas. Jāpiebilst, ka cieša sadarbība starp ministriju un pašvaldībām nav izveidojusies. Galvenais atbalsts ir jūtams no vecāku puses. Mācību gads sākas septembra vidū, bet beidzas jūnija vidū. Akadēmiskais mācību gads pirmsskolā un sākumskolā ir 185 mācību dienas, bet pamatskolā un vidusskolā – 165 dienas. Pirmklasnieku gaitas bērni uzsāk 6 gadu vecumā. Sākumskolā katru gadu mainās klases audzinātājs, kas māca gandrīz visus mācību priekšmetus, izņemot sportu, mūziku, vizuālo mākslu un angļu valodu.

Kiprā skolotāja profesija ir diezgan prestiža. Sastapām diezgan daudz pedagogu vīriešu. Interesants ir fakts, ka pirmsskolas un speciālo priekšmetu pedagogi strādā 20 kontaktstundas nedēļā, sākumskolas skolotāji – 25, pamatskolas un vidusskolas skolotāji – 18-20 kontaktstundas nedēļā. Skolas direktoram var būt 4 kontaktstundas nedēļā (lai gan lielākoties viņi nemāca nemaz, vien koordinē darbu), mācību daļas vadītājam – 7-12 kontaktstundas nedēļā. Zemākā mēneša darba algas likme kopš 2008. gada ir 700 eiro, augstākā no 1000 līdz 1200 eiro (pirmspensionēšanās vecumā). Jāatzīmē, ka maksimālais pensionēšanās vecums ir 60 gadi.

Tiekoties ar skolu direktoriem, atklājās fakts, ka ikvienam pedagogam, kas vēlas kļūt par skolas direktoru, ir jābūt vismaz 10 gadu pedagoģiskajam darba stāžam un ir jāliek sava veida eksāmens. Nokārtojot šo pārbaudījumu, pretendenti ar visaugstāko punktu skaitu var izvēlēties mācību iestādi, kurā ir vajadzīgs direktors, tomēr tā nevar būt skola, kurā viņš ir bijis pedagogs līdz šim. Pārējiem pretendentiem tiek norādīts, kurā mācību iestādē viņi būs direktori. Ja Latvijā pedagogs maksā 1% no algas arodbiedrībai, tad Ziemeļkiprā – 1,25%.

Ceļojuma laikā mums bija lieliska iespēja arī apmeklēt Nikosijas vecpilsētu, Sv. Barnabas muzeju, Melandra House, Bellapais klosteri, Kirēnijas pili un ostu, Bufavento pili, Famagustas vecpilsētu un antīkās pilsētas Salamis drupas, kā arī tikties ar Ziemeļkipras arodorganizācijas priekšsēdētāju.

Visu nedēļu ar mums kopā bija Ziemeļkipras skolotāju arodbiedrības (KTÖS) ārējo sakaru koordinatore Gizem Kavaz, kura kopā ar smaidīgo šoferīti rūpējās par mums un iepazīstināja mūs ar savu valsti.

Pateicos LIZDA aktīvajai darbībai pedagogu dzīves apstākļu uzlabošanā, dažādu aktivitāšu organizēšanā un interešu aizstāvībā. Īpašs paldies Daugavpils un Ilūkstes arodorganizācijas priekšsēdētājai Kristīnei Junkulei par atsaucību un atbalstu, gatavojoties pieredzes apmaiņas braucienam, kā arī liels paldies par sniegto atbalstu Ilūkstes novada pašvaldībai.

LIZDA biedre,

lūkstes 1. vidusskolas skolotāja

Sandra Macijevska

 

22879216 10159293173810411 2060787902 o

22883774 10159291935875411 335868538 o

IMG 20171022 114230

IMG 20171024 095425

IMG 20171025 113705