Lielā zinātkāres diena Ilūkste Raiņa vidusskolā

Lielā zinātkāres diena Ilūkste Raiņa vidusskolā

     11.aprīlī Ilūkstes Raiņa vidusskolā Cēsu Zinātkāres centrs ZINOO organizēja Lielo zinātkāres dienu.

     Pasākums notika ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

     5.– 8.klašu skolēniem tika piedāvāta nodarbība “Misija laiva”, 10., 11.klašu skolēniem “LEGO NTX” (robotu nodarbība). Visiem skolēniem bija iespēja apmeklēt “Zinātkāres stacijas” ar interaktīviem eksponātiem. Dienas noslēgumā 5. – 11.klašu skolēni noskatījās interaktīvu eksperimentu priekšnesumu, pārliecinoties par jau zināmu vielu neparastām īpašībām un vērojot eksperimentus ar ļoti aukstām gāzēm, ūdeni, gaisu un uguni.

     Skolēniem zinātkāres diena patika, jo bija interesanti un aizraujoši, tika iegūtas jaunas zināšanas.

Raiņa vidusskolas direktora vietniece

Ilze Vanaģele


Lielā zinātkāres diena Ilūkste Raiņa vidusskolā
Lielā zinātkāres diena Ilūkste Raiņa vidusskolā
Lielā zinātkāres diena Ilūkste Raiņa vidusskolā
Lielā zinātkāres diena Ilūkste Raiņa vidusskolā
Lielā zinātkāres diena Ilūkste Raiņa vidusskolā