Līdz 14. aprīlim brīvi pieejama Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas periodisko izdevumu krātuve „Periodika.lv”

Līdz 14. aprīlim brīvi pieejama Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas periodisko izdevumu krātuve „Periodika.lv”

***Līdz 14. aprīlim brīvā piekļuvē ikvienam interesentam pieejama Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) periodisko izdevumu krātuve „Periodika.lv”. Tajā apkopoti vairāk nekā 1400 laikrakstu un žurnālu digitālās versijas – no 1748. gada līdz mūsdienām.

***Līdz šim portāls Periodika.lv autortiesību ierobežojumu dēļ pilnā apjomā bija pieejams Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasītavās un Latvijas publiskajās bibliotēkās jeb „Gaismas tīklā” – vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kad lielākā daļa bibliotēku ir slēgtas, tādējādi liedzot iespēju piekļūt, piemēram, studijās un pētniecībā noderīgai informācijai, pieņemts lēmums periodisko izdevumu saturu padarīt brīvi pieejamu. Tas kļuvis iespējams, pateicoties AKKA/LAA (Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība) izsniegtajai licencei un Kultūras ministrijas (KM) atbalstam.

 

***Informācija krievu valodā (ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)