Līdz 3. aprīlim lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu 2018. gadam

Līdz 3. aprīlim lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu 2018. gadam

     Šobrīd lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu 2018. gadam. Lauku atbalsta dienests vērš uzmanību, ka līdz šā gada 3. aprīlim LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā var ierosināt precizēšanas pieprasījumus, lai kā ainavas elementi tiktu izveidoti koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes vai dīķi. Pēc šī norādītā termiņa Vienotā iesnieguma pieņemšanas laikā precizēšanas darbu vairs nevarēs veikt.

     LAD atgādina, ka 2018. gadā stājas spēkā izmaiņas nosacījumos, kas jāņem vērā, norādot ekoloģiski nozīmīgās platības, tāpēc svarīgi izvērtēt nepieciešamību pieteikt arī jaunus ainavas elementus, lai noteiktās prasības varētu izpildīt.

     Vairāk informācijas – LAD mājaslapā.

 


Pielikumi: