Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja tiekas ikgadējā konferencē

Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja tiekas ikgadējā konferencē

***29. novembrī Rīgā norisināsies biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) kongress, kuram gatavojoties, oktobra nogalē Daugavpils novada Kultūras centrā „Vārpa” notika Daugavpils–Ilūkstes novadu komitejas starpkongresu konference.

***LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komitejas priekšsēdētāja Anna Jegorova pastāstīja, ka šobrīd abu novadu komiteja vieno vairāk nekā 500 biedru 17 tā nodaļās. Katrā nodaļā darbojas aktīvs dalībnieku kodols, kas atbalsta un popularizē biedrības darbību. Komitejas darbu organizē tās izpilddirektore Ērika Naglinska, darbojas arī vairāki brīvprātīgie. LSK Jaunatne, kas savu darbību sākusi 1923. gadā, vēl joprojām pulcē jauniešus visā Latvijā. Arī abos novados šogad dibinātas divas jaunas LSK Jaunatnes komitejas, viena no tām – Špoģu vidusskolā. Septembrī Špoģu vidusskolas komanda republikas mēroga skolu jauniešu pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās 13 jauniešu komandu vidū ierindojās 4. vietā.

***LSK turpina īstenot arī vairākus sabiedriski nozīmīgus projektus. Dažādas iemaņas un prasmes ēdienu gatavošanā un rokdarbos tiek apgūtas projektā „Protam, varam, darām”, kura mērķauditorija ir cilvēki ar invaliditāti, kas dzīvo sociālās aprūpes namos. Vairāku pašdarbības kolektīvu izveidošanās gan Daugavpils, gan Ilūkstes novadā ir apliecinājums tam, ka arī seniori aktīvi iesaistās un līdzdarbojas gan LSK projektos, gan citos pasākumos.

***Svinīgajā pasākuma daļā klātesošos LSK biedrus un darbiniekus sveica Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Ināra Natarova un Ilūkstes novada domes izpilddirektora pienākumu izpildītājs Reinis Līcis. Viņiem tika pasniegtas arī LSK biedru nozīmītes. Ar dziesmām priecēja Bebrenes senioru vokālais ansamblis „Sarma”, savukārt ar dejām – Višķu pagasta senioru deju kopa „Magones”.

 

Vairāk par pasākumu – www.daugavpilsnovads.lv

 


Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja tiekas ikgadējā konferencē
Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja tiekas ikgadējā konferencē
Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja tiekas ikgadējā konferencē
Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja tiekas ikgadējā konferencē
Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja tiekas ikgadējā konferencē
Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja tiekas ikgadējā konferencē
Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja tiekas ikgadējā konferencē