Ilūkstes PII „Zvaniņš” svin Latvijas dzimšanas dienu

Ilūkstes PII „Zvaniņš” svin Latvijas dzimšanas dienu

    16. novembrī pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” Ilūkstes novada mazie bērni svinēja Latvijas 100. dzimšanas dienu.

   Pirmā valstiskās piederības sajūta bērnā noteikti nāk no ģimenes, pirmsskolā patriotismu stiprinām atbilstoši katram vecumposmam. Stiprinām caur tradīcijām, lai katrs bērns sajūt piederību arī savam bērnudārzam, novadam, pilsētai. Patriotismu nevar iemācīt, tas var rasties pozitīva pārdzīvojuma un reālas darbības rezultātā.

     Gatavošanās Latvijas 100. dzimšanas dienas svinībām norisinājās jau iepriekš – ar telpu noformēšanu, dažādu radošo darbiņu veikšanu, dziesmu mācīšanos un jaunu zināšanu uzkrāšanu. Svinīga un priecīga šī diena bija visiem bērnudārzā.

     Bērniem paliks atmiņā kopīgi dziedātā Latvijas valsts himna, ar kuru sākās svinīgais pasākums. Šoreiz piecgadīgos un sešgadīgos bērnus gaidīja interesanta un atraktīva zināšanu pārbaude, kuru organizēja pasākuma vadītājas – mūzikas skolotāja Ona Lapa un iestādes vadītājas vietniece metodiskajā darbā Vita Vanagele. Piecas bērnu komandas no „Zvaniņa” Ilūkstes un Bebrenes filiālēm piedalījās konkursā, kurā bija jāatbild uz 15 jautājumiem – jāatpazīst Latvijas valsts himna, karogs, ģerbonis, prezidents, ievērojamākais komponists, nacionālais zieds, putns, kukainis, lielākā upe un jādemonstrē zināšanas par novadu. Zināšanas vērtēja žūrija – Ilūkstes novada Izglītības nodaļas metodiķe Vita Tolmante, „Zvaniņa” padomes pārstāve Ērika Potjomkina un Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas direktores vietniece mācību darbā Rita Žilvinska. Konkursa kārtu starplaikā ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kā arī bērnudārza vecākā grupa „Ābolītis” un sagatavošanas grupa „Lācēns”.

     Konkursa noslēgumā žūrija atzinīgi novērtēja bērnu zināšanas un pasniedza pateicības rakstus katrai komandai. Katrs dalībnieks saņēma nelielas balvas, kuras palīdzēja sarūpēt Ceļu policija un Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils–Ilūkstes komiteja, kā arī nopelnīja saldumus saviem līdzjutējiem. Pasākuma nobeigumā bērni noskatījās salūta videoierakstu un priecājās par burbuļiem. Svētki izdevās kā atmiņā paliekošs emocionāls notikums, kas noteikti stiprināja bērnos patriotismu.

     Pasākuma organizatori pateicas visiem, kas atbalstīja idejas īstenošanu ar padomiem, darbiem, ar bērnu sagatavošanu konkursam, zāles noformējumu, balvu sarūpēšanu.

                     

Ilūkstes PII „Zvaniņš” vadītājas vietniece

metodiskajā darbā

Vita Vanagele

 

 


Ilūkstes PII „Zvaniņš” svin Latvijas dzimšanas dienu
Ilūkstes PII „Zvaniņš” svin Latvijas dzimšanas dienu
Ilūkstes PII „Zvaniņš” svin Latvijas dzimšanas dienu
Ilūkstes PII „Zvaniņš” svin Latvijas dzimšanas dienu
Ilūkstes PII „Zvaniņš” svin Latvijas dzimšanas dienu
Ilūkstes PII „Zvaniņš” svin Latvijas dzimšanas dienu
Ilūkstes PII „Zvaniņš” svin Latvijas dzimšanas dienu
Ilūkstes PII „Zvaniņš” svin Latvijas dzimšanas dienu
Ilūkstes PII „Zvaniņš” svin Latvijas dzimšanas dienu
Ilūkstes PII „Zvaniņš” svin Latvijas dzimšanas dienu