Latvija – Pilskalnes pilskalnos

Latvija – Pilskalnes pilskalnos

***Neskatoties uz nelabvēlīgiem laikapstākļiem, 6. novembrī Pilskalnes pagasta bibliotēkas lietotāji devās izzinošā braucienā pa Pilskalnes pagastu. Uzsvars tika likts uz pagasta teritorijā esošo pilskalnu apzināšanu, talkā ņemot J. Urtāna grāmatu „Augšzemes pilskalni”. Brauciena laikā tika apmeklēti visi grāmatā minētie pilskalni, kā arī jaunatklātie pilskalni.

***Braucot uz Lapsu pilskalnu, lasītāji nevarēja pabraukt garām Pirmā pasaules kara vācu karavīru apbedījumu vietai, par kuru rūpējas pagasta pārvalde. Ir gandarījums, ka Pilskalnes pagastā netiek aizmirsta vēsture, kas izpaužas arī pieminekļu – Otrajā pasaules karā kritušajiem Latvijas partizāniem (Balto krustu) un Ludvigovas kapličas – saglabāšanā. Arī šie objekti tika apskatīti ceļā.

***Braucienā gribējās satikties arī ar darbīgiem, čakliem Pilskalnes pagasta ļaudīm. Šoreiz lasītāji viesojās pie Janīnas un Jasika Raģeļiem. Janīna Raģele ir prasmīga audēja, viņa iepazīstināja ar savu darba instrumentu – stellēm, nodemonstrēja savus rokdarbus.

***Sasildījušies un atjaunojuši spēkus pie tējas tases un kliņģera, braucēji devās tālāk uz Imanta Ziedoņa apdzejoto Zamečkas pilskalnu. Brauciens noslēdzās ar Palazdiņu pilskalna apmeklējumu un visu dalībnieku kopīgu atziņu, ka Pilskalnes pagastā vēl ir daudz skaistu vietu, kuras būtu vērts izzināt un apmeklēt.

***Pilskalnes pagasta bibliotēka un tās lasītāji pateicas pašvaldībai un šoferim Guntaram par nodrošināto transportu, kā arī darbīgajai un jaukajai Raģeļu ģimenei. Uz tikšanos nākamajā ekspedīcijā pa Pilskalnes pagastu!

 

Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītāja

Zita Timšāne


Latvija – Pilskalnes pilskalnos
Latvija – Pilskalnes pilskalnos
Latvija – Pilskalnes pilskalnos
Latvija – Pilskalnes pilskalnos
Latvija – Pilskalnes pilskalnos
Latvija – Pilskalnes pilskalnos
Latvija – Pilskalnes pilskalnos
Latvija – Pilskalnes pilskalnos
Latvija – Pilskalnes pilskalnos
Latvija – Pilskalnes pilskalnos