Lašu koris piedalījās mūzikas svētkos „Mirklis Balvos”

Lašu koris piedalījās mūzikas svētkos „Mirklis Balvos”

***1. jūnijā Lašu kora dziedātāji kopā ar diriģenti Maiju Žigajevu devās uz mūzikas svētkiem „Mirklis Balvos”, kas pulcēja 46 jauktos korus gandrīz no visas Latvijas un 15 pūtēju orķestrus no Latgales un Vidzemes.

***Svētku dalībnieki bija sanākuši kopā, lai izdziedātu un izspēlētu skanīgās tautasdziesmas, smeltu dvēseles spēku no Latvijas dižgaru Pētera Barisona un Emīla Melngaiļa dziesmām, kā arī veldzētos kopējās noskaņās, lai ikdienas darba solis kļūtu raitāks un iedvesmojošāks. Svētkus kuplināja arī Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopas uzstāšanās un Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa un  jauniešu folkloras kopas „Soldanī” drastiskais dziedājums.

***

***

***Par izjusto un piedzīvoto savas domas pauž svētku dalībnieki:

  • „Paldies mūsu kora dziedātājiem par nesavtību un atbalstu, jo tikai kopā esam spēks!” (diriģente Maija Žigajeva);
  • „Iespaidīgs un saviļņojošs bija visu kolektīvu gājiens pa Balvu centrālajām ielām.” (dziedātāja Lūcija Spēka);
  • „Nekad neaizmirsīšu to dvēselisko pacēlumu, ko rada dziesma un pūtēju orķestra pavadījums.” (dziedātāja Valda Namiņa);
  • „Manuprāt, arī zaļumballe bija labs papildinājums kopīgajai svētku noskaņai.” (dziedātāja Ija Tretjuka);

***Paldies Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūrai par atbalstu un transporta organizēšanu!

 

Lašu kora dziedātāji un diriģente

Maija Žigajeva


Lašu koris piedalījās mūzikas svētkos „Mirklis Balvos”
Lašu koris piedalījās mūzikas svētkos „Mirklis Balvos”
Lašu koris piedalījās mūzikas svētkos „Mirklis Balvos”
Lašu koris piedalījās mūzikas svētkos „Mirklis Balvos”