Lašu evaņģēliski luteriskā draudze apmeklēja Balvus

Lašu evaņģēliski luteriskā draudze apmeklēja Balvus

***Šodienas tempu un tehnoloģiju, un atvērtas pilsoniskās sabiedrības laikmetā arī Baznīca meklē jaunas, mūsdienu apstākļiem piemērotas darbības formas un veidus. Lašu evaņģēliski luteriskā draudze jau ilgus gadus ir bijusi tā „Baltā pils”, kura ar savu darbību allaž ir izgājusi ārpus savas baznīcas sienām un pielikusi savu roku garīguma izpausmēm, ne tikai sava pagasta un novada robežās, bet arī tālu aiz to robežām. Meklējot jaunas domas un idejas, liela grupa draudzes locekļu apmeklēja Balvu pilsētu.

***Balvu evaņģēliski luteriskā draudze un tās baznīca ir Daugavpils diacēzes bīskapa, Viņa ekselences, Eināra Alpes prokatedrāle. To varam saprast, jau izkāpjot no autobusa, jo pie Dievnama tiek veidota plaša automašīnu stāvvieta. Ieejot pašā Dievnamā, saproti, ka esi ienācis Katedrālē. Tikšanās ar balvēniešiem sākas ar rīta lūgšanu pie altāra, seko draudzes mācītāja Mārtiņa Vaickovska, draudzes priekšnieka un daudzskaitlīgo pērminderu stāstījums par draudzes darbību un darbu gan ikdienā, gan svētku reizēs. Draudzes darbu veicina jaunuzceltais draudzes nams, kurā ir plaša zāle gan draudzes locekļu kopānākšanai, gan nelielāka telpa pasākumiem, kas domāti nelielai auditorijai, gan guļamtelpas. Bībeles stundas, sieviešu sadraudzības vakari, draudzes ekskursijas, jaunlaulāto vakari, garīgās mūzikas vakari – tā ir tikai neliela daļa no pasākumiem, kas notiek Balvu draudzē.

***Kā visā Latgalē, arī Balvos katoļu baznīcas iespaids ir nospiedošs. Par to pārliecinājāmies apmeklējot Sakrālās kultūras centru. Centrs atklāts un iesvētīts 2008. gadā. Tajā var apmeklēt lekcijas par kristīgām tēmām, izstādes, koncertus, kā arī citus tematiskos pasākumus. Balvu Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā mūs viesmīlīgi sagaidīja tās priesteris Mārtiņš Klušs. Interesanti, ka baznīcas altāra centrālā glezna ir Čenstohovas Dievmātes ikonas kopija. Lielu interesi izraisīja Balvu profesionālās un vispārizglītojošās skolas apmeklējums. Svarīga mums likās šī saikne skolai ar savu pilsētu. Daudzi audzēkņu diplomdarbi tiek izmantoti gan pašas skolas, gan pilsētas iestādēs. Arī draudzes namā mēs redzējām altāri, ko ir darinājuši Balvu profesionālās skolas koktēlnieki. Vēl neliela apskates ekskursija pa pilsētu. Kopīgas pusdienas. Bīskapa svētība atpakaļceļam. Iespaidiem un jaunām idejām bagāts atpakaļceļš uz mājam. Lai strādātu un turpinātu kalpot savā – Lašu baznīcā.

     Vissirsnīgākie pateicības vārdi Ilūkstes novada domei un personīgi Domes priekšsēdētājam S. Raznas kungam  par piešķirto transportu un mūsu šoferītim Arvīdam par sapratni un iejūtību mūsu brauciena laikā.

Lašu evaņģēliski luteriskās draudzes Valdes vārdā

Miervaldis Brodovs

 


Lašu evaņģēliski luteriskā draudze apmeklēja Balvus
Lašu evaņģēliski luteriskā draudze apmeklēja Balvus
Lašu evaņģēliski luteriskā draudze apmeklēja Balvus
Lašu evaņģēliski luteriskā draudze apmeklēja Balvus
Lašu evaņģēliski luteriskā draudze apmeklēja Balvus
Lašu evaņģēliski luteriskā draudze apmeklēja Balvus
Lašu evaņģēliski luteriskā draudze apmeklēja Balvus
Lašu evaņģēliski luteriskā draudze apmeklēja Balvus