Lasītprieks nav zudis!

Lasītprieks nav zudis!

ooo15. februārī Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā tika rīkots lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” noslēguma pasākums 5+ ekspertiem. 2018. gadā grāmatu vērtēšanā iesaistījās PII „Zvaniņš” 47 eksperti: grupas „Lācēns” (skolotājas Ilona Kūliņa, Vita Pokšāne), grupas „Ābolīši” (skolotājas Ingrīda Sidorova, Vita Vanaģele) un grupas „Rūķītis” (skolotājas Valentīna Petrovska, Lita Paluha) bērni.

oooKā jau svētkos ierasts, bērni bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus un pat teatrālu uzvedumu, kas ļāva grāmatu draugiem vēlreiz sastapties ar izlasīto grāmatu varoņiem. Pasākumu vadīja pastnieks Pele, kas atceļoja uz bērnu bibliotēku, lai uzklausītu, teiktu paldies un pasniegtu balviņas Ilūkstes lasošākajiem bērniem. Par muzikālo noformējumu jau tradicionāli rūpējās mūzikas skolotāja Ona Lapa.

oooPaldies skolotājām par atsaucību, lasīšanas veicināšanu un projekta popularizēšanu. Paldies Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītājai un lieliskajai aktrisei Zitai Timšānei par sadarbību.

oooTiekamies maijā Pilskalnē, Ilūkstes novada 12. Lasīšanas svētkos!

 

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas vadītāja

Ingrīda Strode


Lasītprieks nav zudis!
Lasītprieks nav zudis!
Lasītprieks nav zudis!
Lasītprieks nav zudis!
Lasītprieks nav zudis!
Lasītprieks nav zudis!
Lasītprieks nav zudis!
Lasītprieks nav zudis!