Lai top „Saimes galds”!

Lai top „Saimes galds”!

***Pat ja šobrīd nevaram būt kopā un svinēt vērienīgi un plaši, mēs varam svētkiem rotāties! Sagaidot un svinot Ilūkstes novada svētkus, mums bija tradīcija tērpt savu novadu svētku rotā, īpaši izvēlētā tematikā. Domājot par šī gada Ilūkstes novada svētkiem, aicinām novada ļaudis, organizācijas, iestādes, uzņēmumus tērpties svētku rotā „Saimes galds”. Galds – kā kopā sanākšanas, kopā būšanas simbols. Mēs, sēļi – pie viena galda, mēs, novada ļaudis – pie viena galda, mēs, kaimiņi, draugi, radi – visi pie viena galda, visi esam viena vienota saime! Iznesīsim savus galdus un krēslus pagalmos, rotāsim tos, radīsim svētku sajūtu sev un citiem!

***Aicinām savu rotāšanos iemūžināt, sūtot fotogrāfijas (LĪDZ 1. AUGUSTAM)  uz e-pastu TIC.ILUKSTE@INBOX.LV. VEIDOSIM KOPĪGU VIRTUĀLO FOTOALBUMU! Kopā radīsim svētkus! Lai top!

 

Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras
direktora p. i.

Madara Pavlovska