Lai stiprinoši Vasaras saulgrieži!

Lai stiprinoši Vasaras saulgrieži!

„Caur izkliedēto gaismu pulsē uguns tīrs –

Koku zaļā elpā un mūsu asinis. [..]

Vēl manis degtās gunis

Pret dūmiem strēlēs ies.”

 

***Vasaras saulgrieži nāk kā dabas svētība cilvēkam. Iededzot ugunskuru, ugunīgajam siltumam neļaujam izdzist, tādējādi gaisma uzvar tumsu. Mīļie novadnieki, lai mūsu sirdīs deg viens kopīgs ugunskurs, lai gaismas atblāzmas atmirdz mūsu Ilūkstes novada pakalnos un sētās un  lai kvēli mirdz visa sēļu zeme!

***Lai stiprinoši Vasaras saulgrieži un sirdī ikkatrā skan gaismas dziesmas!

 

Ilūkstes novada pašvaldība