Lai skaisti Kristus augšāmcelšanās svētki…

Lai skaisti Kristus augšāmcelšanās svētki…

…tik atvērt sirdis dievišķai gaismai

un ļaut tai dvēselē plūst…

 

   Lieldienas kā pavasaris, kā atmošanās, kā augšāmcelšanās laiks. Mēs veram sirdis

brīnumam, gaišākām, cerīgākām domām, lai spēcīgā ticībā atdzimst dvēsele.

       Piedzīvosim patieso dzīvību!

       Lai gaiši pavadīti Kristus augšāmcelšanās svētki.

 

-Ilūkstes novada pašvaldība-