Lai mierpilni un skaisti Kristus dzimšanas svētki un laimīgs Jaunais gads!

Lai mierpilni un skaisti Kristus dzimšanas svētki un laimīgs Jaunais gads!

     „Dot ko vairāk par vārdiem. Pasniegt roku, uzklāt galdu, atvērt sirsnības durvis. Negaidīt pateicību, pietiek vien ar acumirklīgu zibsni, mīlestības atbalsi.”

 Ziemassvētku notikums mums atgādina par izlīguma un piedošanas nozīmi. Tas ir laiks, kad pasaule kļūst baltāka no cilvēku sirds siltuma, dziļajām lūgšanām un bērnu smiekliem, tas ir arī laiks, kad no vecā, ierastā meklēt  jauno un kas ikkatru aicina paveikt kādu labu, gaišu darbu.

     Svētki sākas mūsos. Ziemassvētku  baltuma daļa ir katrā no mums, un mīlestības virmojums ir mūsu pašu plaukstās. Salūts sirdī ir vissvarīgākā sagaidīšana. To novēlam ikvienam. Ar pacilātu garu veidosim pasauli!

     Lai mierpilni un skaisti Kristus dzimšanas svētki un laimīgs Jaunais gads!

                                                                                            

Ilūkstes novada pašvaldība