Lai Latvijas valsts 100. gadadienas svētki pilda ar spēku, lepnumu un gaismu!

Lai Latvijas valsts 100. gadadienas svētki  pilda ar spēku, lepnumu un gaismu!

     Latvijas 100 gadus stāsts ir par cilvēku  gara spēku un drosmi rīkoties, sirdī nesot ticību Latvijas nākotnei. Valsts vēsture kalpo kā liecība un atgādinājums – dzīve var būt sarežģīta, bet valstiskuma un brīvības vērtības nekad nedrīkst aizmirst, savstarpējā pleca un atbalsta sajūta tautā ir ceļš, kas padara tuvāku kopīga mērķa sasniegšanu. Ne velti Māra Melgalvja dzejā skan:

 

Kā gan tu domā, cik ļoti no svara,

Cik ļoti no svara viens ugunskurs?

 

    Cilvēki neizvēlas laiku, kurā dzīvo, jo dzīve tā iekārtota, ka viens otru nomainām paaudzēs. Pirms mums bija mūsu vecāki, tagad esam mēs, mūsu bērni, mazbērni un daudziem jau mazmazbērni, bet mēs visi kopā veidojam šo laikmetu – steidzīgo un neatgriezenisko.

 

Pieskaries zemei, zeme ir balta.

Zeme ir balta, pirms brīža bij’ zaļa.

Dod savu siltumu, atkal būs zaļa.

Atceries, atceries, atceries – tava daļa ir zaļa.

Atceries, atceries – viss tavā vaļā. [..]

Krusa ir krusa, salna ir salna,

Migla ir migla pār visu līdz šim.

Tik, cik būs uguņu uz katra kalna,

Tik mēs arī dzīvosim.

 

      Svinot Latvijas svētkus, degsim  svētku uguntiņas savos logos un sirdīs, ļausim saviem soļiem iemīt taku katrs savā un kopējā ceļā uz gaismas brīdi… Lai Latvijas valsts 100. gadadienas svētki  pilda ar spēku, lepnumu un gaismu!

 

 Ilūkstes novada pašvaldība