Ilūkstes Kultūras un mākslas centrs

foto: Vitālijs Kaušelis

SAZINIES AR MUMS

Ilūkstes kultūras un mākslas centrs

Reģ. Nr. 90012817725

Brīvības iela 12

Ilūkste, Latvija

LV-5447

 

Kultūras un mākslas centra vadītāja

Indra Madarniece

65462135

kultura@ilukste.lv

 

Kultūras un mākslas centrs   ir iestāde, kas apvieno dažādu kultūras jomu amatierus kopējās interešu grupās, kas kopīgi mācās jaunas prasmes un nodarbojas ar jaunradi .Tā ir  galvenā pašdarbības kolektīvu darbošanās un lielāko pasākumu norises vieta Ilūkstes pilsētā.

 

foajē

Mazā zāle

Lielā zāle

Kafejnīca

foto:  Skaidrīte Azarstarpe

KULTŪRAS UN MĀKSLAS CENTRA IZCENOJUMS

Pamatojoties uz Ilūkstes novada domes 29.10.2020.

Lēmumu Nr. 267 prot. Nr.15, 5.§  Ilūkstē

 

Pasākuma rīkotājam rīkotā pasākuma datumu un laiku pieteikt Ilūkstes kultūras un mākslas centra vadītājam vismaz divas nedēļas iepriekš pirms rīkotā pasākuma datuma.

+371 65462135

kultura@ilukste.lv

 

TELPU NOMAS MAKSA

Izcenojums bez pievienotās vērtības nodokļa

 

Kafejnīca un  foajē (304,6m2)- 10,00 EUR (viena stunda)

Lielā zāle un foajē (526,90 m2)- 20,00EUR (viena stunda)

Mazā zāle un foajē (401,2m2)- 15,00 EUR (viena stunda)

Lekciju telpa (52,4 m2)-7,00EUR (viena stunda)

 

No nomas maksas atbrīvoti:

  • Labdarības pasākumu rīkotāji;
  • Ilūkstes novada pašvaldības iestādes;
  • Latvijas Sarkanā Krusta un invalīdu biedrības, reliģiskās organizācijas.

KolektīviSkip to content