Senioru vokālais ansamblis „Kamene”

Kamene

 

Ansamblis dibināts 2000. gadā kā pensionāru vokālais ansamblis. Ansambļa vadītājs līdz 2006. gadam bija Dzintars Ķīsis. Pašlaik kolektīvu vada Lilija Kuciņa, tajā dzied 9 seniores.

Ansamblis ir piedalījies dažādos senioru kolektīvu salidojumos, festivālos un skatēs. 2008. gadā, piedaloties Daugavpils rajona vokālo ansambļu skatē, Kamene” tika izvirzīta uz Latgales novada skati, kurā ieguva 2. pakāpes diplomu. Senioru ansambļa Kamene” dziedātājas un tā vadītāja ir aktīvas Ilūkstes novada kultūras dzīves dalībnieces.

 Skip to content