Subates Kultūras nams

Subates pilsētas kultūras nams

Subates KN

Adrese: Tirgus laukums 19, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

E-pasts: butne21Etainbox.lv

Vadītāja: Gunta Okmane 27150854

 Subates pilsētas kultūras nams ir Ilūkstes novada kultūras centra struktūrvienība, kas, realizējot valsts kultūrpolitikas izvirzītos uzdevumus, organizē un vada kultūras darbu Ilūkstes novada Subates pilsētā un Prodes pagastā pagastā atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.

Pagasta iedzīvotājiem tiek piedāvāti gan tradicionālie gadskārtu, gan valsts svētku, gan atpūtas pasākumi.

Subates kultūrvide ir veidojusies ciešā saiknē ar Lietuvu un lietuviešiem. No 1908. līdz 1910. gadam un vēlāk Subatē darbojās celmlauzis” – lietuvietis J. Zauka. Viņš noorganizēja kori un pašdarbības amatieru kopu. J. Zaukas darbības laikā rosījās Mākslas amatnieku biedrība, tika rīkoti koncerti un izrādes. 1926. gadā tika nodibināta savienība Subates un apkārtnes tautas nams, kurā darbojās bibliotēka un Skatuves mākslas cienītāju biedrība, bija sarīkojumu zāle. Līdz II Pasaules karam un Padomju laikos Subatē un tās apkaimē aktīvi darbojās pašdarbības kolektīvi. Subates kultūras nama un kinoteātra ēka ir uzcelta 1962. gadā. Līdz ar Subates kultūras nama kapitālo remontu 1999. gadā Subates kultūras dzīve atjaunojās, izveidojās jauni kolektīvi.

Kultūras namā aktīvi darbojas šādi pašdarbības kolektīvi:

SUBATES KN  VOKĀLAIS ANSAMBLIS „SONĀTE”

Vadītāja Gunta Pugžle

Sonate

Gitaristi 1

 Ansamblis ir dibināts 1999.gadā. Tā pirmā vadītāja bija Inga Kraševska (dz. Araminaite).  „Sonāte” ir jauktais ansamblis.

Ansamblis aktīvi piedalās visos Subates kultūras pasākumos, apgūst repertuāru arī lietuviešu valodā.

Kopš dibināšanas „Sonāte” piedalās Subates katoļu baznīcas svētkos un dzied Sv.Misē., kā arī Subates luterāņu baznīcā.

Savas pastāvēšanas laikā dalībnieki ir viesojušies Lietuvā, pierobežas pilsētu svētku pasākumos

 

SUBATES KN  LīNIJDEJU  GRUPA „RITMUSS”

Vadītāja Sandra Špura

R

Grupa dibināta 2005.gadā.

Dejotājas ir atraktīvas un aktīvas. Katrai dejai tiek izdomāti un pašu darināti tērpi.

„RitmusS” sadarbojas ar novada līnijdeju grupām.

Ģitārspēles apmācības un muzicēšanas grupa

vadītāja  Elīna Galvāne

 Gitaristi 2

 Subates KN pašdarbnieki ik gadu iestudē arī kādu izrādi.

L

Lieldienu luga “Notikums ar olu” (A.Grīniece)

 

Jauniešu tautas deju kolektīvs “Atspēriens”,

vadītāja Inese Ziediņa

Atsperiens met

“Atspēriens” Meteņos