Sieviešu vokālais ansamblis „Lilija”

        Moto:

„Dziesmas ir kā krāsaina varavīksne, bet krāsu spilgtumu radām mēs”

        Misija:

Veidot novada kultūru daudzveidīgu, interesantu, celt tautas pašapziņu. Nodot nākamajām paaudzēm to spēku, kas atklājas dziesmās.

1. Fons

Lilija”

(No kreisās puses: Līga Fjodorova, Dace Permanicka, Silvija Razminoviča, Inga Strode, Velga Glovecka, ansambļa vadītāja Lilija Kuciņa, Sarmīte Mošāne, Ilona Linarde, Valentīna Petrovska, Lolita Millere)

9

1

2 3 4

 5

 6

7 8

2010. gada novembrī  vokālais ansamblis „Lillija” svinēja  sava radošā darba 10 gadu jubileju.   2011. gada sākumā gandrīz pilnībā nomainās ansambļa sastāvs. Jaunās dalībnieces ir  drosmīgas , uzņēmīgas   un  ar lielu  vēlmi  dziedāt. Līdz ar to     ansamblis  pieņem izaicinājumu  sevi pieteikt un mēģināt  apliecināt    Latvijas vokālo ansambļu  konkursā . Tā pirmā kārta notiek 3. aprīlī , Ilūkstes novada kultūras centrā . Izturot pārbaudījumu ansamblis izcīna tiesības piedalīties konkursa otrajā kārtā, kas notiek   16. aprīlī  Daugavpilī.

 

2011. gadā ansamblis uzstājās:

30. aprīlī  vokālo ansambļu saietā „Aprīļa pilieni” (Bebrenes pagasta kultūras namā),

23. jūnijā  Līgo svētkos (Eglaines pagasta „Saliņās”),

25. oktobrī  Pilskalnes pagasta pensionāru dienā (atpūtas bāzē „Dubezers”),

11. decembrī  Trešās Advetes koncertā ( Ilūkstes novada kultūras centrā).

Ansambļa dziesmu  repertuārs

Nr.

p.k.

Dziesmas nosaukums

Mūzikas autors

Vārdu autors

1. Meldermeitiņa” Otto Karls Voldemārs Zombergs
2. „Rīts” Marika Matvejeva Laimonis Vāczemnieks
3. „Tur aiz mākoņiem ir saule” Armands Alksnis Guntars Račs
4. „Es ticu” Maija Kīne Nikolajs Kalniņš
5. „Naktī bira zelta rasa” Maija Kīne Teodors Zeiferts
6. „No debesīm nāk Dieva Enģelis” Maija Kīne

SabīneBēringa Gūlda, atdz. Marta Jance.

7.

„Mirdz laukos sniegs tik balts un neaizskarams…”

Maija Kīne Austra Dāle

 

8. „Esmu klāt” Maija Kīne ĪrisasHartmane

 

sastāvs  no 2000 – 2010. gadam.

Lillija_1

Vokālā ansambļa dalībnieces (attēlā no kreisās puses) Valentīna Petrovska, Benita Malaja, Alvīne Formanicka, Lilija Kciņa (ansambļa vadītāja), Inga Strode, Anna Lasovska, Regīna Čamāne, Velga Glovecka, Silvija Razminoviča,  Helēna Slavinska.

    Vokālais ansamblis tika izveidots 2000. gadā . Kā pirmie ar ansambli iepazinās Pilskalnes pagasta pensionāri, tad arī pagasta zemnieki. Bet jau  2001. gadā  par ansambli uzzināja arī Rīgā, kur notika tūrisma sezonas atklāšana,   Daugavas krasta atpūtas kompleksā  „ lido” . Ansamblis ir radošs un atraktīvs pasākumos, kuros šis kolektīvs piedalās ir vajadzīga laba  aktierprasme.

Lillija_2Lillija_3

 

 

 

 

 

 

 

Lillija_4

Lillija_5

Vislielākie izaicinājumi un meistarības pārbaudījumi kolektīvam ir skates, kuras rīkoja Daugavpils rajona padome līdz 2008. gadam.

Lillija_6Lillija_7

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokālo ansambļu skatē 2008. gada 16. februārī un 14. martā Daugavpilī

        2003. gadā aizsākās Ilūkstes novada svētku svinēšanas tradīcija un arī šos svētkus skanīgākus darīja „ Lillija”. 2005. gadā ansamblis svin Pilskalnes 455 gadu jubileju un savu kolektīva 5 gadu pastāvēšanu.

       Kolektīvs savu darbu pilnveido tiekoties ar citiem kolektīviem dažādos festivālos, vokālo ansambļu saietos. Vislabāk kolektīvam patīk sevi apliecināt vokālo ansambļu saietā  „ Aprīļa pilieni” Bebrenes kultūras namā, tur tiek rasti jauni, pozitīvi impulsi  un draudzīgi kontakti.

 Lillija_8

Kopā ar Līksnas kultūras nama vokālo ansambli „ Elēģija”

      Kolektīvs deviņos gados  ir piedalījies dažādos kultūras pasākumos  Daugavpils rajonā,  Jēkabpils rajonā, Krāslavas rajonā, Talsu rajonā, Ilūkstes novadā.

Lillija_9

Lillija_10

Melnā kalna svētkos 2009. gada 30. maijā

Lillija_11

Lillija_11a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansambli no dibināšanas sākuma līdz šim laikam vada Lilija Kuciņa.

 

Lillija_12

Vokālā ansambļa dalībnieces (attēlā no kreisās puses) Silvija Razminoviča, Velga Glovecka, Benita Malaja, Inga Strode, Lilija Kciņa(ansambļa vadītāja), Valentīna Petrovska, Anna Lasovska, Regīna Čamāne, Helēna Slavinska.