Šēderes kulūras nams

 

Adrese: Skolas iela 2, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

Tālr.: 65475678, 26663681

E-pasts: silvija-spalvaEtainbox.lv

Vadītāja: Silvija Spaļva

Šēderes pagasta kultūras nams ir Ilūkstes novada kultūras centra struktūrvienība, kas, realizējot valsts kultūrpolitikas izvirzītos uzdevumus, organizē un vada kultūras darbu Ilūkstes novada Šēderes pagastā atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.

Pagasta iedzīvotājiem tiek piedāvāti gan tradicionālie gadskārtu, gan valsts svētku, gan atpūtas pasākumi.

Atjaunotais kultūras nams darbojas no 1997. gada decembra.

Kultūras namā aktīvi darbojas šādi pašdarbības kolektīvi: