Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvs

Vienas no Ilūkstes novada kultūras vizītkartēm – deju kolektīva – stāsts aizsākās 20. gadsimta astoņdesmito gadu beigās. Sākotnēji tas bija pazīstams kā Zemgales kolhoza vidējās paaudzes deju kolektīvs, bet tagad – kā Ilūkstes novada kultūras centra Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs.

VP_1

VP_2

 

No 1989. gada līdz pat šim brīdim kolektīvs nav pārtraucis savu darbību. Faktiski kolektīva pamatsastāvs nav īpaši mainījies, ja kāds ir aizgājis, tad pēc gadiem atkal atgriezies dejot kolektīvā.

Dejotāju vidū ir daudzi, kas sākuši dejot jau skolas laikā un tad pievienojušies vidējās paaudzes deju kolektīva sastāvam. Līdz ar to ir izdejoti vairāki desmiti gadu. Jau ir  izauguši dejotāju  bērni, kurus vecāki savulaik ņēma līdzi uz deju mēģinājumiem. 2009. gada 30. maijā Melna kalna svētkos Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs svinēja savu 20 gadu jubileju.

 

P5300471

P5300463

P5300461

P5300493

P5300508

Šo gadu laikā ar koncertiem ir pabūts daudzās Latvijas  vietās, katra no tām palikusi atmiņā. Bet īpašas sajūtas izraisa, protams, Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, kas  spēj uzrunāt un iedvesmot kolektīvu.

Kolektīvs ir radošām idejām bagāts, jo pašdarbībā piedalās dažādu profesiju pārstāvji un viņus visus vieno mīlestība uz deju. Pēc  garās darbadienas divas reizes nedēļā deju kolektīvs sanāk kopā, lai dzīvotu vienā elpā, vienā dejas solī, lai atkal būtu mazā daļiņa no kuplā dalībnieku skaita Deju svētkos.

Deju kolektīvu no tā  izveides sākuma līdz  šim laikam vada Antonija Stalidzāne.

Antonija dzimusi 1955. gada 15. augustā. 1973. gadā beigusi mācības Ilūkstes 1. vidusskolā, 1978. gadā absolvējusi Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu specialitātē klubu darbinieks un pašdarbības deju kolektīvu vadītājs. Viņas profesijas izvēli noteica tas, ka, būdama skolniece, jau no pirmās klases viņa dejojusi Ilūkstes 1. vidusskolas deju kolektīvā. Arī pēc skolas beigšanas no 1973. līdz 1980. gadam viņa dejoja Ilūkstes pilsētas un Dvietes apvienotajā jauniešu deju kolektīvā, bet no 1980. līdz 1984. gadam – Ilūkstes – Zemgales apvienotajā deju kolektīvā.

Paralēli dejošanai viņa uzņēmās jaunās dejotāju paaudzes izglītošanu, mācot un stāstot par dejas mākslu, tās atraktivitāti,  dejas nozīmi kultūras un cilvēka personības izaugsmes attīstībā, vadot bērnu deju kolektīvus Eglaines sovhoza kultūras namā un Eglaines skolā līdz 1987. gadam. Arī Bebrenes sovhoza kultūras nama jauniešu deju kolektīvs (kas vēlāk pārtapa par vidējās paaudzes deju kolektīvu) un Bebrenes tehnikuma dejotāji līdz 1988. gadam bija Antonijas pārziņā. Viņa  vadīja arī  Ilūkstes – Zemgales A un B apvienoto grupu deju kolektīvus.

Vadot šos deju kolektīvus Ilūkstē, Bebrenē, Eglainē un Pilskalnē, Antonija Stalidzāne ir sevi apliecinājusi kā radošu un enerģisku personību.

2004. gada 16. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas 86. gadadienas svinībās Antonija Stalidzāne saņēma Daugavpils rajona padomes prēmiju, laureāta apliecību „Par nozīmīgu devumu novada kultūras attīstībā”. 2008. gadā viņa ir saņēmusi Latvijas Republikas Kultūras ministrijas balvu „Par sasniegumiem tautas mākslā 2007. gadā. 2010. gada 16. novembrī Antonija apbalvota ar  Ilūkstes novada pašvaldības atzinību „Par profesionālu, radošu darbu, vadot Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvu, par nozīmīgu ieguldījumu novada tautas mākslā un novada popularizēšanu valsts mēroga pasākumos”.

 

 

29.06.2002 Pateiciba 2003 27.03.2004 26.06.2004 8.04.2006
31.03. 2007 26.05.2007 29.03.2008 27.04.2008 2008
  04.07.2009 10.04.2010 05.06.2010