Jauniešu deju kolektīvs „Ance”

Ance

       

Jauniešu deju kolektīvs novada kultūras centrā ir bijis vienmēr, ir tikai mainījušies dejotāji un kolektīva vadītāji.  No 1984. gada to vada Anita Meikšāne.

2000. gadā kolektīvs svinēja vārda došanas svinības un ieguva Ances” vārdu. Ilgus gadus jauniešu deju kolektīvs ir labākais kolektīvs rajonā, un tas ir piedalījies visos Deju svētkos. Lielākais saniegums ir iekļūšana 7 labāko republikas deju kolektīvu skaitā un piedalīšanās republikas deju skatē 2004. gadā. 2006. gadā kolektīvs ieguva tiesības piedalīties Deju lieluzveduma – 2008 modelēšanas koncertā Tukumā. 2008. gadā „Ances” dejotāji bija XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku dalībnieki.

Ance” aktīvi piedalās arī dažādos Ilūkstes novada pasākumos. Kolektīva dalībnieki izceļas ar lielu dejotprieku un aktīvu koncertdarbību. Ancei” ir sava himna un tradīcijas.

Pašlaik kolektīvā dejo 29 dalībnieki.