Ilūkstes Kultūras nams

INCB bilde

 

Adrese: Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Tālr./fakss: 65462135

E-pasts: kulturas.centrsEtailukste.lv 

 

Direktore: Sandra Stašāne

Ilūkstes novada kultūras centrs ir pašvaldības kultūras iestāde. Kultūras centra struktūra, darbības mērķi un uzdevumi noteikti tā nolikumā.

Kultūras centra ēka uzcelta 1961. gadā. Sākotnēji kultūras centrs darbojies kā rajona kultūras nams, pēc tam kā Ilūkstes pilsētas kultūras nams, no 1999. gada – kā Ilūkstes kultūras centrs. 2009. gadā, reorganizējot Ilūkstes novada kultūras iestādes, tika izveidots Ilūkstes novada kultūras centrs.

Kultūras centram ir šādas struktūrvienības:

Kultūras centrā aktīvi darbojas šādi pašdarbības kolektīvi:

Kultūras centra telpu nomas maksa noteikta Ilūkstes novada domes 24.11.2016. lēmumā Nr. 423.