Eglaines kultūras nams

Adrese: Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

Tālr. 26600234

E-pasts- eglaines.knEtainbox.lv

Vadītāja: Zanda Lisovska

 

Eglaines pagasta kultūras nams ir Ilūkstes novada kultūras centra struktūrvienība, kas, realizējot valsts kultūrpolitikas izvirzītos uzdevumus, organizē un vada kultūras darbu Ilūkstes novada Eglaines pagastā atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.

Pagasta iedzīvotājiem tiek piedāvāti gan tradicionālie gadskārtu, gan valsts svētku, gan atpūtas pasākumi.

Kultūras nams uzcelts 1969. gadā.

Kultūras namā aktīvi darbojas šādi pašdarbības kolektīvi:

  • Senioru Eiropas deju kopa Eglainīte”

Eglainē tiek koptas un ievērotas vietējās tradīcijas, kuru saglabāšanā lielu ieguldījumu ir devusi Kultūras fonda Eglaines kopa Olgas Spūles vadībā.

1989. gadā Eglainē tika nodibināts Vecā Stendera muzejs, kas izvietots bijušajā mācītājmuižā. Muzejā var aplūkot ekspozīcijas, kas veltītas G. F. Stendera dzīvei un darbībai, kā arī pagasta novadpētniecības un etnogrāfijas izstāžu stendus.

559

P1010186 P1010183
P1010221 P1010141
P1010239 P1010047
P1010248 P1010177