Bebrenes pagasta kultūras nams

Adrese: „Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

 

Tālr.: 65407909, 29787845

 

E-pasts: parvaldeEtabebrene.lv

 

Bebrenes KN amatierkolektīvi

Nr.p.k. Nosaukums Vadītājs Kontaktinformācija
1. Folkloras kopa ‘’Ritam’’ Rita Kalvāne 26428248
2. Eiropas deju kopa ‘’Rudzupuķes’’ Ilona Jegorova 26259990
3. Senioru vokālais ansamblis ‘’Sarma’’ Rita Kalvāne 26428248
4. Amatierteātris Rita Žagata 29344855
5. Līnijdeju kopa Līga Kūliņa 29224062