Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra

 

Adrese: Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Tālr./fakss: 65462135

E-pasts: kulturas.centrs@ilukste.lv; tic@ilukste.lv

Direktora p.i.: Madara Pavlovska (tālr.: 22465047, e-pasts: mpavlovska@inbox.lv )

 

Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras pakļautībā  atrodas Ilūkstes Kultūras nams un Subates Kultūras un tūrisma centrs.   

Subates Kultūras un tūrisma centra kontakti:

Adrese: Tirgus laukums 19, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

E-pasts: butne21@inbox.lv

Vadītāja: Gunta Okmane 27150854

 

Ilūkstes Kultūras namā  aktīvi darbojas šādi pašdarbības kolektīvi:

Jauniešu deju kolektīvs „Ance”

Jauniešu deju kolektīvs „Labrīt”

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dviete”

Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs

Senioru deju kolektīvs „Ozolzīle”

Pūtēju orķestris „Sēlija”

Vokālais ansamblis „Lilija”

Vokālais ansamblis “Sonāte”

Folkloras kopa “Ritam”

Lašu koris

 

Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis skatāms ŠEIT.