Kontakti

Iestāde Vadītājs (-a) e-pasts Tālruņi
Ilūkstes novada centrālā bibliotēka Ināra Valpētere novadabiblioteka@ilukste.lv 65462435   28603144
Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēka Ingrīda Strode biblioteka@ilukste.lv 65462302   28350653
Bebrenes pagasta bibliotēka Emma Malahovska bibliotēka@bebrene.lv 28617064
Dvietes pagasta bibliotēka Vencislava Marcinkeviča biblioteka@dviete.lv 26409549
Eglaines pagasta bibliotēka Ona Hohlova bibliotēka@eglaine.lv 26529290
Pilskalnes pagasta bibliotēka Zita Timšāne biblioteka@pilskalne.lv 26830196
Subates pilsētas bibliotēka Anita Šapala bibliotēka@subate.lv 26496260
Šēderes pagasta Šēderes bibliotēka Ruta Šeršņova biblioteka@sedere.lv 27857901
Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka Aurika Jelinska biblioteka.pasuliene@sedere.lv 28607621


Skip to content