Kontakti

Iestāde Tālruņi e-pasts Vadītājs (-a)
Ilūkstes novada centrālā bibliotēka 65462435 28603144
novadabibliotekaEtailukste.lv Ināra Valpētere
Ilūkstes bērnu bibliotēka 65462302 bibliotekaEtailukste.lv Ingrīda Strode
Bebrenes pagasta bibliotēka 65407909 emmamalahovskaEtainbox.lv Emma Malahovska
Dvietes pagasta bibliotēka 65475498 bibliotekaEtadviete.lv Vencislava Marcinkeviča
Eglaines pagasta bibliotēka 26529290 elgl_biblEtainbox.lv Ona Hohlova
Pilskalnes pagasta bibliotēka 65440823 bibliotekaEtapilskalne.lv Zita Timšāne
Subates pilsētas bibliotēka 65463336 subbibliotekaEtainbox.lv Anita Šapala
Šēderes pagasta Šēderes bibliotēka 65475667 bibliotekaEtasedere.lv Ruta Šeršņova
Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka 65475740 biblioteka.pasulienaEtasedere.lv Aurika Jelinska