Kontakti

Iestāde Tālruņi e-pasts Vadītājs (-a)
Ilūkstes novada centrālā bibliotēka 65462435

28603144

novadabibliotekaEtailukste.lv Ināra Valpētere
Ilūkstes bērnu bibliotēka 65462302

28350653

bibliotekaEtailukste.lv Ingrīda Strode
Bebrenes pagasta bibliotēka 28617064 emmamalahovskaEtainbox.lv Emma Malahovska
Dvietes pagasta bibliotēka 26409549 bibliotekaEtadviete.lv Vencislava Marcinkeviča
Eglaines pagasta bibliotēka 26529290 elgl_biblEtainbox.lv Ona Hohlova
Pilskalnes pagasta bibliotēka 65440823 bibliotekaEtapilskalne.lv Zita Timšāne
Subates pilsētas bibliotēka 26496260 subbibliotekaEtainbox.lv Anita Šapala
Šēderes pagasta Šēderes bibliotēka 27857901 bibliotekaEtasedere.lv Ruta Šeršņova
Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka 28607621 biblioteka.pasulienaEtasedere.lv Aurika Jelinska