Ilūkstes amatierteātris

Dramatiskais

      

Amatierteātra pirmsākumi Ilūkstē ir meklējami jau 19. gadsimta sākumā. Ir droši zināms, ka no 1954. līdz 1962. gadam teātris darbojās režisores Veinbergas vadībā. No 1964. gada to vadīja Aleksandrs Belovs, no 1990. gada – Miervaldis Brodovs. Ilgus gadus (no 1995. līdz 2016. gadam) to vadīja Jānis Čamāns. Pašlaik tā vadību uzņēmusies Indra Madarniece.

Katru gadu Vasarsvētkos kolektīvs iepriecina Ilūkstes novada iedzīvotājus ar kādu pirmizrādi. Sevišķi iecienītas vienmēr ir bijušas Rūdolfa Blaumaņa, Ādolfa Alunāna un Jāņa Jaunsudrabiņa komēdijas, pēdējos gados skatītāji iemīlējuši Andra Niedzviedža humoristiskās lugas. Kolektīvs ir piedalījies vairākos amatierteātru salidojumos republikā un dažādos saietos novados. Ar Ādolfa Alunāna komēdiju Pašu audzināts” un Valda Rihtera komēdiju Nebēdnieki” amatierteātris ir piedalījies Latvijas amatierteātru skatēs.

Ir spēlēts daudz un vienmēr no sirds. Visus aktierus vieno mīlestība uz teātri. Dažiem šī mīlestība ilgst jau vairāk kā četrdesmit gadus – no Raiņa Pūt vējiņi” līdz Aivara Bankas Visi radi kopā”.

Dalībnieku skaits katru gadu mainās atkarībā no iestudējamās lugas. Aktīvo dalībnieku skaits ir aptuveni 20.

 Skip to content