Noslēgusies fotoalbuma”Ilūkstes novada vēsture 100 fotogrāfijās” veidošana

Noslēgusies fotoalbuma”Ilūkstes novada vēsture 100 fotogrāfijās” veidošana

   Šogad no  janvāra līdz novembrim Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra muzejs „Sēļu istaba” veidoja digitālo fotoalbumu „Ilūkstes novada vēsture 100  fotogrāfijās”. Sagaidot Latvijas  simtgadi katru mēnesi no muzeja un citiem  arhīviem tika publicētas 10 fotogrāfijas par katriem 10 gadiem no 1918.gadam līdz mūsdienām, kopā – 100 fotogrāfijas! Veroties šajās fotogrāfijās varam apjaust, kā laikmetu grieži ietekmējuši mūsu novadu un novērtēt kā atdzimusi  izpostītā Ilūkste.

Laiks no 1918.-1928. gadam/Ilūkste

Pirmā pasaules kara laikā Ilūkste tika pilnīgi nopostīta. Iedzīvotāju skaits saruka no 3652 (1897. gadā)  līdz 457 (1920. gadā). Pilsētas atjaunošanas darbi sākas  tikai pēc 1920. gada. Vispirms tika atjaunots tilts, vēlāk uzsākta skolas celtniecība, atvērti veikali. Fotogrāfijās redzama sagrautā pilsēta, atjaunotais tilts, Tirgus diena laukumā iepretim baznīcai, skolas ēkas celtniecības darbi un Asmaņa saimniecības preču veikals.

 

 

Ilūkstes luterāņu baznīca (Materiālu sagatavoja  Skaidrīte  Davne)

19.gs. Ilūkstē un tās apkaimē strauji pieaug luterāņu skaits.  Lašu mācītāji noturēja dievvārdus Ilūkstē kādā lūgšanu namā. Un laikam izdzīvotais mūsu tautas spīts liek luterāņu draudzei sarosīties. Un tā 1861. g.  tiek likts pamatakmens tagadējai Ilūkstes evaņģēliski luteriskajai baznīcai.  Celtniecība ilga 4 garus gadus. 1865. g. 16.maijā jaunā baznīca tiek iesvētīta un ieņēma savu vietu kopējā pilsētas panorāmā.

Ilūkstes luterāņu baznīcai sākas smagie vēstures līkloči.  Pirmā pasaules kara laikā baznīca tiek nopostīta. Pēc tam par draudzes līdzekļiem atjaunota (1927. – 1928. ).   1932. g. draudzē jau ir 499 draudzes locekļi, 1938. g. – 1300 draudzes locekli. Luterāņu baznīcā ir kalpojuši mācītāji: Boss (1892. – 1913. ), Kokars (1913. – 1921. ), Vilhelms Gaučs (1921. – 1936. ), Edgars Placis (1936. – 1941. ), Kondrats, Celmiņš, Klepers, Nikolajs Muižnieks (1941. – 1944. ).

 

Laiks no 1919.-1938.gadam/ Bebrene

1 Ilūkstes apriņķa 3. dziesmu svētki Bebrenē, pie Bebrenes skolas. (1936. gada 15. augusts.)    Piedalījās : 17 kori; 500 dziedātāji;10000 skatītāji no Ilūkstes novada;

2- Bebrenes pilī šņāc ēveles. Skolēni rokdarbu stundā. (1940. gada februāris.);

3– Bebrenes pagasta pūtēju orķestris. Pūtēju orķestris saglabāja savas tradīcijas un darbību līdz pat 1980. gada beigām.  ( 1938.g.);

4–  1930. gada beigas. Dzirnavas “Dimanti” piederēja Jānim Freibergam, pie dzirnavām darbojās arī kokzāģētava, kurā gatavoja kokmateriālus ne tikai pagasta iedzīvotājiem, bet arī apkārtējo pagastu ļaudīm celtniecībai un citām vajadzībām;

5- 1939. gada 18. novembra svētki. Bebrenes aizsargu rota. Bebrenes parkā, pils priekšā;

6- 1924. gads. Cerēdami pacelt linkopību, Bebrenē un apkārtnē nodibinājās akciju sabiedrība “Lini”. Tā ieguva savā īpašumā Bebrenes rūpniecības centru un tur sāka celt linu apstrādes fabriku. Ap 1928. gadu, kad fabrika bija uzcelta un pārgājusi valsts īpašumā, izrādījās, ka darbi neatmaksājas fabrikas darbību izbeidz;

7 -Tautas sapulce pie Bebrenes muižas 1919.gads;

8-Darbs kokzāģētavā. Bebrenē bija un ir stipri vīrieši!  (1920.g beigas).

    

Fotogrāfijas no laika perioda 1929. – 1939.gadi (no fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” arhīva materiāliem. Sagatavoja Lorija Kaminska)/ Bebrene

Bebrenē vakar (1936.gada 5.jūnijā) svinīgi guldīja pamatakmeni lauksaimniecības skolai, kas pēc sava lieluma būs lielākā Latvijā. Jaunajam skolas namam būs trīs stāvi, kuros novietos mācības klases, internātu, izrīkojumu zāli un skolotāju dzīvokļus. Ēkas būve ilgs trīs gadus un izmaksās 160 000 ls. Pamatakmens guldīšanas svinībās ieradās arī zemkopības ministrs J.Birznieks ar zemkopības departamenta direktoru Grāvi”(„Jaunākās Ziņas”, 06.06.1936).

„Viesus pie Bebrenes skaistā parka, kur bija celti goda vārti, sagaidīja Ilūkstes apriņķa priekšnieks J.Pubulis, Ilūkstes apriņķa lauku pašvaldību vecākais V.Vepers, lauksaimniecības skolas pārzinis K.Lesiņš, pagasta vecākais A.Krūmiņš un vietējo organizāciju vadītāji. Lauksaimniecības skolas pamatakmens guldīšanas vietā dievkalpojumu noturēja vietējais mācītājs O.Striters.  Bebrenes aizsargu nodaļas koris A.Rupšenieka vadībā  nodziedāja dziesmu „Svētī, Dievs, šo zemi dzimto”. Pēc pergamenta parakstīšanas, kuru iemūrēja ēkas pamatā, sapulcējušies nodziedāja valsts himnu. Jaunā  skolas nama pamatā pirmo ķieģeli iemūrēja zemkopības ministrs J.Birznieks”(„Latgales Vēstnesis”, 09.06.1936).

Celtniecības darbos brīvajā laikā piedalījās arī paši skolēni. Prieks par jauno skolu redzams gan skolotāju, gan skolēnu sejās. Ja 1934.gadā Bebrenes lauksaimniecības skolu apmeklē 24 skolēni, bet 1937.gadā – 30, tad 1939.gada septembrī jauno mācību gadu Bebrenes lauksaimniecības vidusskolā uzsāk jau 63 skolēni – topošie mājturības un lauksaimniecības speciālisti.

No Emīla Krapāna esam saņēmuši foto ar  austriešu-vācu gleznotāja Ludwig Putz (1866 -1947) gleznu ”Sagrauta Ilūkstes baznīca” (aptuveni 1917.gads)/Ilūkste

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiks no 1928. – 1938.gadam/ Ilūkste

Ilūkstē pagājušā gadsimta  30.gados bija rosīga pilsētas atjaunošanas un  kultūras dzīve. Darbojās latviešu un krievu teātra trupas ,notika balles ar “Mis Ilūkste” kronēšanu  ( pasākumus organizēja daktera Zūra dzīvesbiedre),darbojās  šaha klubs, ko vadīja dedzīgs šahists- pilsētas fotogrāfs Stanislavs  Kreics (vēlāk izcils mākslinieks-marīnists), Ilūkstē darbojās jaunatnes biedrība “Atmoda”. Tirgus laukumā( Vienības ) tika nolemts izņemt bruģi un labiekārtot, uzstādīt strūklaku.

Foto:

 1. Ilūkstes latviešu jaunatnes b-ba “Atmoda” 1932.gads.
 2. “Mis Ilūkste 1930” titula ieguvēja M.Zagorska ( vēlāk M.Petrova). 1930.gads.
 3. Tilts un ūdens dzirnavas Ilūkste, 30-tie gadi.
 4. Ilūkstes luterāņu baznīca, 30-tie gadi.
 5. Parāde Ilūkstes pilsētas laukumā,30-tie gadi.
 6. Ilūkstes Romas katoļu baznīca Rit remontdarbi,30-tie gadi.
 7. Ilūkstes pilsēta 30-tie gadi.
 8. Ilūkste. Foto St.Kreics, 30-tie gadi.
 9. Labiekārtošanas darbi pie Ilūkstes ģimnāzijas.
 10. Viens no daudzajiem veikaliņiem Ilūkstē,30-tie gadi
 11. Lugas “Sēļu istaba ” izrāde,1937.gads
 12. Šaha klubs. Vada spēli Stanislavs Kreics,1938.gads.
 13. Ilūkstes vecticībnieku baznīca( celta 1845.gadā)

 

Laiks no  1938.-1948. gadam/ Ilūkste

Foto:

 1. Bebrenes iela
 2. Apriņķa ēkas pirmā akmens guldīšana 14.08.1937.
 3. Apriņķa administrācija
 4. Ilūkstes muzikanti
 5. Pasta ēka
 6. Ilūkstes pils
 7. Ilūkstes Romas katoļu baznīcas remontdarbi
 8. Ūdens dzirnavas
 9. Ilūkstes centrs
 10. Ūdens dzirnavas
 11. Ulmanis Ilūkstē 24.08.1936.

Laiks no 1939.-1948.gadam/ Bebrene

(No fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” arhīva materiāliem. Sagatavoja Lorija Kaminska)

Bebrenes lauksaimniecības vidusskolā no 1939.g. līdz 1944.g. ik gadus mācījās apmēram 170 – 200 audzēkņu un strādāja 15 pasniedzēji. Skolas rīcībā atradās apmēram 60 ha zemes ar Bebrenes muižas augļu dārzu. Saimniecības  ēkām izmantoja bijušās linu fabrikas noliktavu un pašu fabrikas ēku, kurā izvietoja 16 – 18 slaucamas govis un 5 zirgus. Gandrīz visus darbus saimniecībā veica audzēkņi. Darbā tika pieņemti ne vairāk kā 7 strādnieki.

 „1941.gada pavasarī pabeidzu Baltmuižas pamatskolas 6.klasi. Rudenī bija jādomā, kur turpināšu mācīties. Izvēlējos Bebrenes piecgadīgo lauksaimniecības skolu. Mācības man grūtības nesagādāja. Grāmatu tikpat kā nebija, uzdoto vielu pierakstījām burtnīcās”(Rasma Drulle-Mačulāne); „Bebrenes lauksaimniecības vidusskolā sagatavoja labus zemes arājus, kas tālāk dzīvē noderēja, dzīvojot laukos, jo katrs darbs jāpadara ar mīlestību un atbildību”(Berta Šede-Krimele). (No bijušo audzēkņu atmiņu krājuma „Bebrenes lauksaimniecības vidusskola un Saukas tehnikums. 1939.-1948.” Izdots 2004.gadā)

 Otrā pasaules kara laikā mācības ilgstoši netika pārtrauktas. Daļa audzēkņu pārnāca mācīties no Saukas, Višķu un Malnavas lauksaimniecības skolām. Mācības traucēja iesaukšana leģionā un tas, ka skolas telpās 1944.gadā izvietojās vācu karaspēka daļas un hospitālis. Šī paša gada 27.aprīlī – Bebrenes lauksaimniecības vidusskolas pirmais un pēdējais izlaidums, jo 1.oktobrī jau tika nodibināts Bebrenes lauksaimniecības tehnikums. Pirmie divi izlaidumi – 57 agronomi, bet no 1946.gada tehnikums jau darbojās pēc veterinārās apmācības programmas.

Foto:

 1. Bebrenes 2-gadīgās lauksaimniecības skolas pēdējais izlaidums. 1940.gads.
 2. Skolotāja Olga Saleniece. 1941.gada pavasarī.
 3. Rasma Drulle (3.no labās) un kursa biedrenes. 1942.gada rudenī.
 4. Direktors Kārlis Rudzītis(1.no labās) vada pedagoģiskās padomes sēdi(konferenci). 1943.gads.
 5. Biņķas lugas „Jaunaudze” dalībnieki. 1943.gads.
 6. Berta Šede (2.no kreisās) un kursa biedrenes. 1944.gads.
 7. Skolotājas O.Salenieces kursa meitenes. 1943.-1945.gadi.
 8. Agronomu kurss pēc eksāmena. 1946.gads.
 9. agronomu izlaidums. 1947.gads.
 10. Bebrenes apvienotā kora mēģinājums Albīna Rupšenieka vadībā tehnikuma aktu zālē. 1948.gads.

 1949. – 1959. gadi  Ilūkste

 1. Viens no pirmajiem traktoriem kolhozā, 1956.gads.
 2. Ilūkstes pilsētas centrs, pasta ēka, sagrautā Romas katoļu baznīca, skvērs.
 3. Ilūkstes pirts celtniecība, 1952. gads.
 4. Ilūkstes pirts, 1954. gads.
 5. Staņislava Kreica glezna – “Ilūkste – Ostas iela”, 1949. gads.
 6. Ilūkstes katoļu baznīcas pirms uzspridzināšanas.
 7. Drupu aizvākšana, 1955. gads.
 8. Ilūkstes dzirnavas, autoosta.
 9. Kulšanas talka kolhoza laikā, 1949. gads.
 10. Ilūkstes pasta operatore.

 

 1959. – 1969.gadi,Bebrene (no fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” arhīva materiāliem.

Sagatavoja Lorija Kaminska).

Bebrenes veterinārā tehnikuma mācību saimniecības kopplatība sasniedza 376 ha. Pēc iegūtām ražām Bebrenes VT salīdzinājumā ar citiem lauksaimniecības tehnikumiem ieņēma vienu no pirmajām vietām republikā. Šajā desmitgadē tika ierīkota estrāde, nodota ekspluatācijā 3-stāvu kopmītne, veterinārā klīnika, sporta komplekss – stadions, sporta laukumi, paviljons un sporta zāle ar ēdnīcu.

Foto:

 1. Bebrenes VT skolotāju un darbinieku vokālais ansamblis. 1960-tie gadi
 2. Svinīgais gājiens izlaidumā 1963.g. 17.augustā.
 3. Veterinārā klīnika. 1964.g.
 4. Dunde vada mācību praksi ķirurģijā veterinārās klīnikas operāciju zālē. 1965.g.
 5. Izlaidums 1965.gada 20.augustā.
 6. Sporta komplekss. 1966.g.
 7. LPSR lauksaimniecības tehnikumu 16.spartakiādes atklāšana 1966.g. 5.jūnijā.
 8. Veiklības braucienu sacensības. 1967./68.māc.g.
 9. Sporta zāles un ēdnīcas celtniecība. 1969.g.
 10. Pilngadības svētki. 1969.g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969. – 1979.gadi (no fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” arhīva materiāliem. Sagatavoja Lorija Kaminska).

1970.gada 1.janvārī uz kolhoza “Bebrene” un Bebrenes  veterinārā tehnikuma bāzes organizēja  Bebrenes sovhoztehnikumu(BST), kura platība bija 11 000 ha.  21 gadu mācību, audzināšanas, ražošanas, kultūras un sporta darbs bija saistīts ar sovhoztehnikuma vārdu. Tika uzcelta piecstāvu kopmītne, liellopu komplekss, katlu māja un šautuve. 70-to gadu laikā  mācības noritēja latviešu un krievu plūsmās, tika sasniegti izcili panākumi mācību kabinetu un laboratoriju skatēs, dažādos konkursos, olimpiādēs  un Zemkopības ministrijas tradicionālajos Draudzības svētkos „Zemes balsis”/„Zemes svētki”.  Audzēkņu vidējais skaits – 300, bet skolotāju – 25.

Foto:

 1. Sieviešu vokālais ansamblis. Solists Jānis Krivišs. Pie klavierēm Ārijs Kaktiņš.1970.gads.
 2. Pavasara kross. 1972.g. 12.aprīlis.
 3. Tūrisma sacensības. 1972.g. 23.jūnijs.
 4. Svinīgais gājiens Pilngadības svētkos. 1972.g. 1.jūlijs.
 5. Sestdienas talka. Audzēkņi palīdz klāt asfalta segumu līdz kopmītnēm. 1973.g. 21.aprīlis.
 6. Sienasavīze „Rudens talkā”. 1973.g. 3.-29.septembris.
 7. Šautuve. 1974.gada jūnijs.
 8. Skolotāju kolektīvs. 1975.g. 1.septembris.
 9. 1976.g.ada 28.februāra izlaiduma labākie absolventi-veterinārfeldšeri BST Goda grāmatā.
 10. Sienasavīze „Jaungada karnevāls.” 1979.g. 28.decembris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1959. – 1969. gadi, Ilūkste

 1. Ilūkstes 2. vidusskolas ēka
 2. Grāmatu veikals
 3. Remondarbnīca
 4. Autoosta, 1968.g.
 5. Ilūkstes ģimnāzija
 6. Ilūkstes KN kora gājiens Rīgā, 1965. g.
 7. Ilūkstes kultūras nams
 8. Ilūkstes VIA, 1968. g.
 9. Pasts, 1965. g.
 10. Sporta būves Ilūkstes stadionā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969. – 1979. gadi, Ilūkste

 1. Fluorogrāfijas kabinets Ilūkstes poliklīnikā
 2. Grāmatu veikals, 1975.g.
 3. Ilūkstes pasta rokdarbnieces
 4. Veikals Ilūkstē
 5. Ilūkstes apvienotais koris Draudzība
 6. Poliklīnika
 7. Stadions
 8. Universālveikals
 9. Ilūkstes bērnudārzā
 10. Mēbeļu cehs pie upes
 11. Pārtikas veikals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1979.-1989.gadi, Bebrene (No fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” arhīva materiāliem. Sagatavoja Lorija Kaminska).

Bebrenes sovhoztehnikuma(BST) uzplaukuma gadi – 80-tie, kad tika pilnveidota praktiskā apmācība saistībā ar lietderīgu darbu saimniecībā un pirmrindas pieredzi rajonā, republikā, valstī. BST darbinieki, skolotāji un audzēkņi sadarbībā ar citām organizācijām un iestādēm aktīvi iesaistījās dažādu mācību un audzināšanas darba, kultūras un sporta pasākumu sagatavošanā.

Foto:

 1. BST galvenais mācību korpuss 80-to gadu sākumā.
 2. Absolventi un skolotāji izlaidumā 1980.g. 5.martā.
 3. BST jauktais koris. Vadītājs – Ārijs Kaktiņš, 1981.g.
 4. Terapijas pulciņa nodarbība. Vadītāja – skolotāja Anna Silava, 1983./84.m.g.
 5. 1984.gada izlaiduma absolventi.
 6. Fotoavīze „Atvadas no ziemas 1985.g. 23.martā”.
 7. Fotoavīze „Starpkursu sacensības slēpošanā 17.februārī”, 1986.g.
 8. Republikas skolēnu ražošanas brigāžu – 1986.g. sociālistiskās sacensības uzvarētāju salidojuma „Mēs – tavi saimnieki, Zeme!” noslēguma parāde BST stadionā 1987.g. 17.maijā.
 9. Valsts eksāmenos veterinārajā klīnikā 1989.gada februārī.
 10. Konkursa fotoavīze „Saturieties, zēni! 1989.g. 24.februāris.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1989.-1999.gadi (no fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” arhīva materiāliem. Sagatavoja Lorija Kaminska).

90-to gadu vidū Bebrenes lauksaimniecības tehnikumā paralēli  veterinārmedicīnas speciālistu sagatavošanai tika piedāvāta arī citu profesiju apmācība: lauku mājamatnieks, pavārs, mājturības speciālists,  grāmatvedis, galdnieks, mācīts laukstrādnieks/laukstrādniece, lauku māju saimniece.

Pēc sovhoztehnikuma reorganizācijas mācību saimniecības kopplatība palika 316 ha. Tehnikumam piederēja 4 smagās un 2 mācību automašīnas, mikroautobuss un 10 traktori, atsevišķi lauksaimniecības agregāti un tehnika.

Foto:

 1. Fotoavīze „Autobraukšanas sacensības starp tehnikuma audzēkņiem un pasniedzējiem 1990.g. 13.jūnijā.”
 2. Absolventi-veterinārfeldšeri izlaiduma dienā 1991.g. 23.februārī.
 3. „Miss un Misters skolotāji – 92” titula ieguvēji Rita Kļaviņa un Andis Puida.
 4. Skolotāju kolektīvs 1993.g. 1.septembrī.
 5. Audzēkņu konkursa „Zemes meita un Zemes dēls – 95” uzvarētāji Jolanta Geida un Māris Matusēvičs.
 6. Lauku māju saimnieču izlaiduma absolventes sava diplomdarba tautu tērpos 1996.g. 26.jūnijā.
 7. Tikšanās ar Jelgavas diecēzes bīskapu Antonu Justu 1997.g. 15.jūnijā.
 8. Skolotāju diena – 98.
 9. Valsts eksāmena praktiskā daļa mācītiem laukstrādniekiem 1999.g. jūnijā.
 10. Nepieradinātās modes skate 1999.g. 2.decembrī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999.-2009.gadi (no fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” arhīva materiāliem. Sagatavoja Lorija Kaminska)

     2002.gadā atbilstoši Izglītības likumam tehnikums tika pārdēvēts par Bebrenes Profesionālo vidusskolu(BPV).  Sākās projektu ēra – ESF, SIF, EEZ, ELVGF, ELFLA, LEADER, LAD, ERAF, KPFI un citu fondu līdzekļu piesaiste. Tika atjaunoti kursi lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas tehniķiem un BPV dienesta viesnīcā sāka darboties  biedrība  „Jauniešu brīvdienu centrs”.

Foto:

 1. Fotoavīze „Latgales novada mazpulku rudens darbu skate Bebrenes tehnikumā 2000.g. 13.-14.oktobrī.”
 2. Pirmā lauku mājamatnieku izlaiduma absolventi pie pašu izgatavota un uzstādīta skolas nosaukuma 2002.g. 28.jūnijā.
 3. BPV skolotāji 2004.g. 1.septembrī.
 4. Tradicionālais audzēkņu, skolotāju un darbinieku salidojums 2005.g. 20.augustā.
 5. BPV ēkas no putna lidojuma. 2007.gads.
 6. Veterināri Profesiju nedēļas laikā ESF projekta „Profesionālās vidējās izglītības programmas „Veterinārmedicīna” audzēkņu prakšu nodrošināšana” ietvaros 2008.gada aprīlī.
 7. Vasaras nometnes „Bebrīši” dalībnieki pie BPV dienesta viesnīcas 2008.gada jūlijā.
 8. Projekta „Biedrības „Jauniešu brīvdienu centrs” kapacitātes stiprināšana” ietvaros iekārtotā biroja telpa BPV dienesta viesnīcā. 2008./2009.māc.g.
 9. Izglītības un zinātnes ministres profesores Tatjanas  Koķes  vizīte BPV  g. 23.martā.
 10. Topošie viesmīlības pakalpojumu speciālisti svinīgā pasākuma laikā Ilūkstes novada kultūras centrā  g. 17.novembrī.

 

 

 

 

 2009.-2018.gadi (no fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” arhīva materiāliem. Sagatavoja Lorija Kaminska).

     Pēc 75 gadu pārtraukuma Bebrenes Profesionālā vidusskola(BPV) 2010.gada nogalē atkal ir Ilūkstes novada pakļautībā, bet 2014.gada 7.februārī tiek izveidota Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola(BVPV). Tas jau ir vienpadsmitais skolas nosaukums. Pateicoties BPV Attīstības un investīciju stratēģijai 2010.-2015.gadiem rodas iespēja piesaistīt ERAF un KPFI fondu līdzekļus mācību korpusu un dienesta viesnīcas renovācijai. Pašlaik BVPV piedāvā apgūt profesionālo izglītību labiekārtotos mācību kabinetos un laboratorijās veterinārmedicīnā, lopkopībā, ēdināšanā un tūrismā.

     90 gadu laikā BPV ir beiguši vairāk kā trīs ar pusi tūkstoši absolventu – 33 profesiju pārstāvji, no tiem – gandrīz trīs tūkstoši veterinārmedicīnā. Profesionālo apmācību Bebrenē ir nodrošinājuši turpat 280 pedagoģiskie darbinieki un administratīvais personāls, t.sk. 19 skolas pārziņi/direktori. Visilgāk profesionālās skolas vadītāja amatā strādāja Kārlis Lesiņš, Jānis Kozlovskis un Aivars Skrinda. Pēc mūsu skolas absolvēšanas visu sava darba mūžu tās sekmīgai darbībai veltīja Rita Kļaviņa, Jānis Putnis, Anna Silava, Mārīte Caune, Rasma Drulle, Viktors Malaševskis un Vladimirs Mališevs.

           Foto:

 1. BPV audzēkņu un skolotāju kolektīvs 2010.g. 1.septembrī.
 2. Galvenā mācību korpusa renovācija KPFI projekta „Kompleksi risinājumi SEG emisiju samazināšanai BPV ēkās” 2011./2012.māc.g.
 3. BPV audzēkņu komanda – erudīcijas konkursa PROFS 3.vietas ieguvēji profesionālās izglītības iestāžu vidū valstī 2013.g. 6.decembrī Rīgā.
 4. Konkurss-degustācija „Manas firmas torte” pirmssvētku ieskaņas pasākumā „Bebrenei – 150” BVPV aktu zālē 2014.g. 6.septembrī.
 5. Zirgu izjādes laukuma atklāšana biedrības „Jauniešu brīvdienu centrs” projekta „Zirgu izjādes – jauniešu sabiedrisko sporta aktivitāšu dažādošanai” ietvaros 2014.g. 22.oktobrī.
 6. Fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” atklāšana BVPV dienesta viesnīcā 2015.g. 22.oktobrī.
 7. Veterinārārsta asistentu un ekotūrisma speciālistu izlaidums 2016.g. 20.oktobrī.
 8. Bebrenē dzīvojošie BPV skolotāji-pensionāri atmiņu pēcpusdienā „Ceļojums 90 gadu garumā” 2017.g. 28.decembrī.
 9. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 2018.g. 28.martā viesojas BVPV.
 10. BVPV Profesionālās izglītības nodaļas galvenais mācību korpuss un dienesta viesnīca 2018.g. oktobrī.

 

 

 

Ilūkste: 80-tie gadi līdz mūsdienām…

1. Labiekārtošanas darbi pie Kultūras centra
2. Ilūkstes KN orķestris
3. Kastaņu ielas 38 mājas celtniecība
4. Universālveikals Ilūkstē
5. Dzīvojamā māja Brīvības ielā
6. Pilskalnes Siguldiņas atklāšana
7. Tautas frontes mītiņš pie pasta ēkas
8., 9. un 10. Latvijas karoga iesvētīšana Ilūkstes katoļu baznīcā
11. Komunistiskā terora upuru pieminekļa atklāšana
12. Sēlijas karoga pacelšana Sēlijas II kongresā
13. Ilūkste mūsdienās…