Svinēsim Lieldienas „Pilskalnes Siguldiņā”!

Svinēsim Lieldienas „Pilskalnes Siguldiņā”!

oooĻaujies izbaudīt pavasara atnākšanu dabā un smelies tās spēku kopā ar ģimeni un draugiem, ejot atraktīvā pārgājienā pa „Srīdīša taku”, kur būs tikšanās ar pasaku tēliem, rotaļās iešana ar Bebrenes pagasta kultūras nama folkloras kopu „Ritam”, olu ripināšana un citas aktivitātes.

oooTiekamies 21. aprīlī plkst. 14.00 dabas liegumā „Pilskalnes Siguldiņa”!

 

Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras
Pilskalnes pagasta kultūras pasākumu organizatore

Skaidrīte Azarstarpe