Ilūkstē aizritējis konkurss „Skani, tēvu zeme!”

Ilūkstē aizritējis konkurss „Skani, tēvu zeme!”

***Jau ceturto gadu Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola rīkoja Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursu „Skani, tēvu zeme!”. Kā katru gadu, konkurss norisinājās divās kategorijās – „Mūzika” un „Māksla”.

***Mūzikas kategorijas konkursanti tikās 17. oktobrī Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā. Savā starpā sacentās 38 dalībnieki no 11 Sēlijas, Latgales un Lietuvas mūzikas skolām (Aglonas, Dagdas, Ilūkstes, Jēkabpils (Aknīstes filiāles), Ludzas, Pļaviņu, Preiļu, Roķišķu, Špoģu, Varakļānu un Viļānu). Konkursantu sniegumu vērtēja Latvijas Nacionālās operas un baleta soliste, Daugavpils Universitātes asociētā profesore Ilona Bagele, Aglonas bazilikas Kora skolas direktores pienākumu izpildītāja, kordiriģente Ieva Lazdāne un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas vokālais pedagogs, Vokālās nodaļas vadītājs Jevgenijs Salna.

***Konkurss norisinājās trijās vecuma grupās: A (7–10 gadi, B (11–13 gadi) un C (14–16 gadi). Maksimālo punktu skaitu un galveno balvu A grupā ieguva Sintija Indrikova no Aglonas bazilikas Kora skolas (pedagoģe Iveta Soldāne, koncertmeistare Jacinta Ciganoviča), B grupā – Annija Leikuma no Aglonas bazilikas Kora skolas (pedagoģe Iveta Soldāne, koncertmeistare Jacinta Ciganoviča), un C grupā – Kamila Makarova no Ludzas MPS (pedagoģe Lolita Greitāne, koncertmeistare Inga Afanasjeva). Visi konkursa dalībnieki saņēma diplomus par iegūtajām vietām un piemiņas balvas no konkursa rīkotājiem. Pasākuma otrajā daļā mūzikas skolu pedagogi iesaistījās Ilonas Bageles meistarklasē „Cilvēka balss ontoģenēze. Intonatīvo problēmu risinājuma metodes. Balss veidošanas akustiskie pamati”, bet konkursanti varēja darboties Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas Mākslas programmas pedagogu vadītajās radošajās darbnīcās Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā telpās.

***Savukārt mākslas kategorijā konkursa laureātu apbalvošana notika 1. novembrī Ilūkstes Kultūras namā. Pasākumā klātesošos sveica Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi – Rihards Bogdanovičs un Eva Evelīna Repkova ar Skota Džoplina skaņdarbu „The Entertainer”, Ksenija Ļešķeviča ar dziesmu „Varavīksne” (M. Lasmaņa mūzika, P. Brūvera vārdi) un Miķelis Vāsulis ar dziesmu „Četras vārnas” (S. Skrūzmanes mūzika, vārdu autors nezināms). Klavieru pavadījumu spēlēja Daina Paukšte.

***Konkursā piedalījās 203 jaunie mākslinieki no 25 Latvijas skolām. Bija pārstāvēta Aknīste, Bauska, Dagda, Daugavpils, Engure, Ilūkste, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Kārsava, Krāslava, Līvāni, Madliena, Naujene, Preiļi, Sala, Saulkrasti, Svēte, Špoģi, Varakļāni, Vecumnieki, Viesīte, Viļaka un Zilupe. Žūrijas pienākumus šogad uzņēmās un ar lielu atbildību veica M. Rotko mākslas centra mācību projekta vadītāja Baiba Priedīte un galvenā krājuma glabātāja Zane Melāne, kā arī Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” skolotāja Svetlana Trušele.

***Darbi tika vērtēti trijās vecuma grupās un katrā grupā – trijās sadaļās: zīmēšana un grafika, gleznošana, aplikācija un autortehnika. Konkursa kopējā tēma bija „Latvijas meži”. Visi iesūtītie darbi bija veikti ar mīlestību, savu īpašo skatījumu un mirkļa tvērumu, tādēļ žūrijai nācās strikti pieturēties pie nolikuma, māksliniecisko vērtību un kompozīcijas likumu ievērošanas principu izvērtēšanas katrā mākslas darbā. Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolu konkursā pārstāvēja 15 autori, no kuriem laureātu statusā iekļuva: A grupā – Ksenija Žižina (glezniecība), Digna Valtere (glezniecība), Tīna Bekiša (glezniecība); C grupā – Gabriela Lidija Hukere (glezniecība), Ritvars Macāns (grafika) un Anna Stašāne (grafika). Paldies skolotājiem Leldei Kundziņai un Ērikam Valpēteram par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā! Konkursa mākslas kategorijas laureātu darbus var apskatīt Ilūkstes Kultūras nama mazajā zālē.

***Konkursa atbalstītāji arī šogad bija Latgales plānošanas reģions, Ilūkstes novada dome, Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra! Paldies visiem dalībniekiem un pedagogiem par ieguldīto darbu un labo rezultātu. Īpašs paldies Dainai Paukštei par konkursa organizēšanu! Uz tikšanos nākamajā konkursā!


Ilūkstē aizritējis konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Ilūkstē aizritējis konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Ilūkstē aizritējis konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Ilūkstē aizritējis konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Ilūkstē aizritējis konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Ilūkstē aizritējis konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Ilūkstē aizritējis konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Ilūkstē aizritējis konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Ilūkstē aizritējis konkurss „Skani, tēvu zeme!”