Klosteris

Klosteris

Valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī Ilūkstes pilsētas administrācija saņēma vēstuli no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes par to, ka no 2021. gada 18. novembra Ilūkstes jezuītu klostera komplekss ar baznīcas fragmentiem, kas atrodas Ilūkstē, Brīvības ielā 6, ir apstiprināts par valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģisko pieminekli. Vēsturiskais sakrālais objekts oficiāli iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

 

Saskaņa ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pasūtījumu, 2021. gada rudenī tika veikta bijušā Ilūkstes jezuītu klostera apbūves arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. To veica izpētes un projektēšanas biroja “Arhitektoniskās izpētes grupa”  speciālisti arhitektūras zinātņu doktora, vēsturisko ēku pētnieka Ilmāra Dirveika vadībā. Darbi objektā ir noslēgušies un izpētes rezultātu slēdziens ir sagaidāms decembra pirmajā pusē. Tas būs pirmais šī kultūrvēsturiskā pieminekļa pētījums, kas balstīsies gan uz arhīvu datiem, gan uz detalizētu ēku apsekošanu. Viens no izpētes mērķiem ir sagatavot objektīvu informāciju par vēsturisko apbūvi nākotnē plānotajiem praktiskās ēku saglabāšanas pasākumiem, un, pirmkārt, profesionāla restaurācijas un konservācijas projekta izstrādāšanai.

 

  1. gadā plānota vēsturiskā objekta arheoloģiskā izpēte.

 

Ilūkstes  pilsētas administrācijas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Aija Piļka