Kapusvētki

Kapusvētki

 

Kapusvētki Bebrenes pagastā

 

Kaupišķu kapi                         –        19. jūnijā plkst. 14.00 (jau notika)

Bebrenes katoļu kapi               –        24. jūlijā plkst. 14.00

Ludvigovas kapi (apvienots ar Čamaņu kapusvētkiem) –  31. jūlijā plkst. 14.00

Bebrenes luterāņu kapi            –        17. jūlijā plkst. 16.00

Ilzes luterāņu kapi                     –        17. jūlijā plkst. 17.00

 

Eglaines pagasta kapusvētkiem!

 

25. jūlijā plkst. 12.00- Lašu kapos (luterāņu);
25. jūlijā plkst. 14.00- Kaminčas kapos (luterāņu);

 

Subates pilsēta un  Prodes pagasts

 

10. jūlījs Plkst. 15                     Subates luterāņu kapi

17. jūlījs Plkst. 14                    Baltmuižas kapi (katoļu)

24. jūlījs  Plkst. 14                 Gulbenes kapi (katoļu)

31. jūlījs

 Plkst. 11                Gulbenes kapi (luterāņu)

 Plkst.  12               Baltmuižas  kapi (luterāņu)

 Plkst. 13                Amasišķu kapi

 

Kapusvētki  Pilskalnes pagastā:

Ludvigovas kapusvētki- 31.07.2021., plkst. 14:00 (vieta: Ludvigovas kapi)
Doļnajas kapusvētki notiek kopā ar Laišķu kapusvētkiem- 17.07.2021., plkst. 14:00 (vieta: Doļnajas kapi)

Lašu ev.lut.draudzē kapusvētki jūlijā

25.jūlijā    pl.12.00 Lašu kapos

pl.14.00 Kaminčas kapos

Kalpos Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe