,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē

,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē

      26.aprīlī Bebrenes VP vidusskolā tika organizēts pasākums ,,Jautrā pavasara iečivināšana”. Uz šo pasākumu tika aicinātas Sēlijas novada skolas.

     Pasākumā piedalījās skolēni no Rubeņiem, Aknīstes, Biržiem, Salas, Ilūkstes, Subates, Raudas un Bebrenes.

    Pasākuma laikā skolēniem, veicot dažādus uzdevumus par putniem, bija iespēja uzzināt daudz jauna par mazajiem čivinātājiem un viņu dzīvi. Skolēniem vajadzēja būt zinošiem un radošiem, lai atbildētu uz āķīgiem jautājumiem un minētu mīklas.

     Skolas lasītavā bija iespēja iepazīties ar dažādām grāmatā par putniem un izpētīt mājputnu olu kolekciju. Skolas vestibilā bija putnu būrīšu izstāde, kuru papildināja Sēlijas skolu iesūtītie ,,lidojošo draugu” fotoattēli. Pasākuma dalībnieki  varēja vērot arī mūsu skolas bērnu zīmējumu izstādi.

     Pēc radošajām darbnīcām sekoja jautras un interesantas stafetes, kurās skolēni pārbaudīja savu spēku, veiklību un prasmi darboties komandā.

     Pasākuma noslēgumā notika jautras un interesantas komandu prezentācijas. Skolēni atraktīvā veidā rādīja savus priekšnesumus.

     Noslēgumā katra skola saņēma dāvanā putnu būrīti un pateicību par piedalīšanos jautrajā pavasara čivināšanā.

     Paldies visām Sēlijas novada skolām par viesošanos Bebrenē!

     Lai mums visiem putnu dziesmām piepildīts pavasaris!

Bebrenes VP vidusskolas sākumskolas skolotāja

Evita Skrimble


,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē
,,Jautrā pavasara iečivināšana” Bebrenē