Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina konkursu uz jaunsargu instruktoru amatiem

Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina konkursu uz jaunsargu instruktoru amatiem

     Jaunsardzes un informācijas centrs (JIC) izsludina atklātu konkursu uz 2. novada nodaļas jaunsargu instruktoru amatiem: Vārkavas un Līvānu novadā (1 slodze uz nenoteiktu laiku), Rēzeknes novadā un Rēzeknē (1 slodze uz nenoteiktu laiku), kā arī Ilūkstes novadā (1 slodze uz noteiktu laiku).

 

Galvenie amata pienākumi:

  • organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un nodrošināt mācību grupu komplektēšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;
  •  plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par pasākumu organizēšanu (tāmes, dienas kārtību, nodarbību plānus u. c.) atbilstoši metodiskajiem norādījumiem;
  • veikt jaunsargu vienības mācību darba analīzi, iesniegt priekšlikumus par mācību darba pilnveidošanu;ievadīt informāciju par vienības jaunsargiem un mācību grupu aktivitātēm datubāzē e-klase.

Prasības pretendentiem/-ēm:

  • atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām;
  • augstākā vai vidējā profesionālā izglītība, kas papildināta ar 72 stundu apmācību programmu pedagoģijā;
  • pieredze militārajā jomā.

    Pretendenti/-es aicināti pieteikties līdz 2019. gada 16. janvārim.Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas var iesniegt personīgi Jaunsardzes un informācijas centrā K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473 vai nosūtīt pa pastu. Pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā JIC sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūra tiks izvirzīta konkursa 2. kārtai.

    Papildu informācija par vakanci – Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā un LV portālā. Papildu informācija par Jaunsardzi – www.jic.gov.lv. Tālrunis uzziņām: 26166063.