Jaunieši aicināti piedalīties Sēlijas fotokonkursā „Mana pašvaldība – mana sapņu pils!”

Jaunieši aicināti piedalīties Sēlijas fotokonkursā „Mana pašvaldība – mana sapņu pils!”

***Fotokonkursa mērķis ir veicināt jauniešu piederības sajūtu un lepnumu par savu skaisto, sakopto un tradīcijām bagāto novadu, rosināt saskatīt tās pozitīvās lietas, kas mums šeit ir, un caur fotomākslu spēt tās parādīt arī citiem.

***Piedalīties konkursā var ikviens Sēlijas novadu apvienības jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Konkursam iesniedzamas kvalitatīvas digitāla formāta fotogrāfijas.

***Vairāk par konkursu – NOLIKUMĀ.


Pielikumi: