Jaunieši iesaistās ESF veselības veicināšanas projekta aktivitātēs

Jaunieši iesaistās ESF veselības veicināšanas projekta aktivitātēs

   Ilūkstes novadā notiek dažādās ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/058) aktivitātes.

   Septembrī triju dienu garumā (7., 12. un 18. datumā) Ilūkstes novada jauniešu radošajā kvartālā notika aktivitātes jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Jauniešiem bija iespēja veidot dekorus no dabas materiāliem, piedalīties lekcijā par pirtslietām, zīmēt ūdenī jeb izmēģināt savas spējas EBRU mākslā, veidot antistresa bumbas, tikties ar uztura speciālisti un uzdot interesējošus jautājumus, tāpat jaunieši varēja baudīt veselīgus Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidussskolas pavāru gatavotus ēdienus.

    Tiekamies nākamajās aktivitātēs!


Jaunieši iesaistās ESF veselības veicināšanas projekta aktivitātēs
Jaunieši iesaistās ESF veselības veicināšanas projekta aktivitātēs
Jaunieši iesaistās ESF veselības veicināšanas projekta aktivitātēs
Jaunieši iesaistās ESF veselības veicināšanas projekta aktivitātēs
Jaunieši iesaistās ESF veselības veicināšanas projekta aktivitātēs
Jaunieši iesaistās ESF veselības veicināšanas projekta aktivitātēs
Jaunieši iesaistās ESF veselības veicināšanas projekta aktivitātēs
Jaunieši iesaistās ESF veselības veicināšanas projekta aktivitātēs
Jaunieši iesaistās ESF veselības veicināšanas projekta aktivitātēs
Jaunieši iesaistās ESF veselības veicināšanas projekta aktivitātēs
Jaunieši iesaistās ESF veselības veicināšanas projekta aktivitātēs
Jaunieši iesaistās ESF veselības veicināšanas projekta aktivitātēs
Jaunieši iesaistās ESF veselības veicināšanas projekta aktivitātēs
Jaunieši iesaistās ESF veselības veicināšanas projekta aktivitātēs