Jaunieši aicināti pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

Jaunieši aicināti pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

     Ilūkstes novada pašvaldība arī šogad ir iesaistījusies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkotajā jauniešu nodarbinātības pasākumā un aicina aktīvus un ar augstu atbildības sajūtu apveltītus jauniešus vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, pieteikties darbam vasaras brīvlaikā labiekārtošanas darbu strādnieka amatā.

     Katrs jaunietis var pieteikties darbam vienā no Ilūkstes novada administratīvās teritorijas vienībām (Ilūkstē, Subatē un Prodes pagastā, Bebrenes pagastā, Dvietes pagastā, Eglaines pagastā, Pilskalnes pagastā, Šēderes pagastā) – personīgi vai, zvanot uz tālr.:

  • Ilūkstes novada pašvaldības Teritorijas pārvaldes, apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļai – 65462500, 29220324, 29463169;
  • Bebrenes pagasta pārvaldei – 65407909, 20219770;
  • Dvietes pagasta pārvaldei – 65475434, 28377279;
  • Eglaines pagasta pārvaldei – 65437343;
  • Pilskalnes pagasta pārvaldei – 65462296;
  • Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldei – 65462275, 26591575;
  • Šēderes pagasta pārvaldei – 65475703.

     Pieteikšanās līdz 4. aprīlim! Ja strādātgribētāju būs vairāk nekā NVA paredzēto darbavietu, tiks rīkota izloze, par kuru iepriekš tiks paziņots.