Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!

Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!

     Pirmais septembra zvans ir noskanējis, un skolas pilda bērnu čalas… Jauno mācību gadu sākām ar  Dieva svētību, kad 2. septembrī novadā viesojās Jelgavas bīskaps Edvards Pavlovskis, savukārt 3. septembrī Zinību dienu svinējām, iesaistoties dažādās aktivitātēs.

     Šis 1. septembris bija prieka un satraukuma pilns 38  pirmklasniekiem, kuri uzsāk skolas gaitas mūsu novada izglītības iestādēs:  Ilūkstes Raiņa vidusskolā – 31 un Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālajā  vidusskolā – 7.

    Uzsākot šo mācību gadu, Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” ir 195 bērnu pulks, Ilūkstes Raiņa vidusskolā – 540 skolēni, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālajā  vidusskolā – 160 (vispārizglītojošajā programmā – 80, profesionālajā izglītības programmā – 80), bet Raudas internātpamatskolā – 28 izglītojamie.

     Sveicam visus  skolēnus, viņu vecākus, skolotājus un tehniskos darbiniekus, jauno 2018./2019. mācību gadu uzsākot! Tīsim visgaišākos prieka mirkļus un balto domu kamolus, lai pirmās skolas dienas rīta mirdzums atspīd ikkatrā dienā!

 

VIDEOIESKATS ZINĪBU DIENAS AKTIVITĀTĒS

 


Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!
Jaunais 2018./2019. mācību gads ir klāt!