Jau 3. februārī Dvietē aicinām uz tikšanos par tūrisma attīstības iespējām Sēlijā

Jau 3. februārī Dvietē aicinām uz tikšanos par tūrisma attīstības iespējām Sēlijā

     Projekta „Sēlijas „salas”” darbības norisināsies mazajās lauku apdzīvotajās vietās visā Sēlijas teritorijā, kopumā 17 „salās”. Jau šobrīd tiek organizētas „Dzīvo stāstu dienas” , kurās tiek identificēts potenciāls sekmīga Sēlijas lauku tūrisma produkta izstrādei.

    Aktivitātes mērķis nav vien tehniska tūrisma produkta izstrāde, bet ietver arī šo produktu iedzīvināšanu, nodrošinot gan seminārus un darbnīcas par dažādām jomām kapacitātes spēcināšanai un iedrošināšanai, gan arī pastāvīgas konsultācijas vietējiem iedzīvotājiem.

    Projekta īstenošanas komanda no trīs Lauku partnerībām aicina „salu” un to apkārtnes iedzīvotājus būt atsaucīgiem, neturēt savas labās idejas zem pūra un piedalīties „Dzīvo stāstu dienās” visās 17 „salās”, lai veidotu skaistāku, interesantāku, gudrāku un atpazīstamāku Sēliju. Aicinām apmeklēt tikšanos Dvietē – jau šo sestdien, 3. februārī, plkst. 10.00 pagasta mājā. (kontaktpersona – Vanda Gronska, tālr. 26369215).

 

     Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā 19.3. „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Projekta vadošais partneris ir biedrība „Lauku partnerība „Sēlija””.