Izstāde

Izstāde

Aicinām visus interesentus apmeklēt
ILŪKSTES MŪZIKAS UN MĀKSLAS  SKOLAS  PROJEKTA 

“KULTŪRVĒSTURISKO VIETU, OBJEKTU FIKSĀCIJA FOTO UN GLEZNIECĪBAS PLENĒRĀ  ILŪKSTĒ” IZSTĀDI
Uzzināt un iepazīt   mākslinieku  daudzveidīgo redzējumu    foto un mākslas  darbos.

Izstādes darba laiks Ilūkstes kultūras un mākslas centrā :
Otrdiena – piektdiena 10.00-17.00
Sestdiena 11.00-16.00

Kontaktinformācija : 26433584,  ilukste.kc@inbox.lv


Izstāde
Izstāde
Izstāde
Izstāde
Izstāde