Izsludināts konkurss „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2017”

Izsludināts konkurss „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2017”

     Labklājības ministrija (LM) no 16. janvāra līdz 15. februārim izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2017”. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt paldies sociālajiem darbiniekiem Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā un popularizē sociālā darbinieka profesiju Latvijā.

Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šādās nominācijās:

  • „Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbinieks Latvijā”;
  • „Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks Latvijā”;
  • „Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institūcijas vadītājs Latvijā”;
  • „Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbinieks Latvijā”.

       Kandidāts ar vislielāko punktu skaitu neatkarīgi no nominācijas tiek nominēts par „Labāko sociālo darbinieku Latvijā 2017. gadā”.

      Konkursu LM rīko sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus titulus. Žūrija anketas izskatīs un lēmumu pieņems līdz 16. martam.

Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē www.visidati.lv, kur pieejama anketa darba devējiem, profesionālajam un nevalstiskajām apvienībām un iedzīvotājiem (privātpersonām).

     Anketas ir sastādītas elektroniski, paredzot, ka katram pieteicējam par pretendentu jāsniedz atbildes uz visiem anketas jautājumiem, tā izslēdzot iespēju sniegt dažādas, pārāk izvērstas un subjektīvas atbildes, nodrošinot līdzvērtīgas prasības un iespējas pret visiem pretendentiem.

      Kandidāts, kura praksi un zināšanas anketas aizpildītājs novērtējis, piešķirot katrā anketas jautājumā un anketas summā maksimālo punktu skaitu, netiks vērtēts sakarā ar to, ka, iespējams, novērtējot ar maksimālo punktu skaitu visās jautājumu kategorijās, anketas iesniedzējs nav bijis objektīvs, neskatoties uz pieņēmumu, ka katrs pieteikuma iesniedzējs ir labticīgs tās aizpildīšanā.

      Informācija ieejama arī LM interneta vietnē www.lm.gov.lv.

 


Izsludināts konkurss „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2017”