Izsludināts „Garās pupas” ikgadējais dzejoļu konkurss bērniem un pusaudžiem

Izsludināts „Garās pupas” ikgadējais dzejoļu konkurss bērniem un pusaudžiem

***Biedrība „Ascendum” un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome izsludina dzejoļu konkursu, kurā ar saviem darbiem tiek aicināti piedalīties 5–15 gadus veci bērni un pusaudži no visas Latvijas. Labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem „Garā pupa 2020”, kas iznāks septembrī, Dzejas dienu laikā.

***Dzejoļi jāiesūta elektroniski līdz 20. maijam uz e-pasta adresi garapupa2020@gmail.com ar norādi „Garās pupas konkursam”. E-pastā obligāti jānorāda autora vārds, uzvārds, skola un klase, kā arī kontaktinformācija: e-pasta adrese un telefona numurs.

***Konkursa rīkotāji cer gan uz vecāku, gan skolotāju un bibliotekāru atbalstu.

***Vairāk informācijas – ŠEIT.

 

  Andrejs Vīksna

andrejs@satori.lv