Izskanējuši desmitie Ilūkstes novada Lasīšanas svētki

IMG 4077        25. maijā Ilūkstes estrādē „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” ietvaros norisinājās desmitie Ilūkstes novada Lasīšanas svētki – desmitā kopā sanākšanas reize visiem novada lielajiem un mazajiem grāmatmīļiem.

       „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un 2002. gadā izveidota lasīšanas veicināšanas programma. Pateicoties Kultūras ministrijas un Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtajam finansējumam, „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir kļuvusi par ilggadīgu tradīciju, kas iesaistījusi tūkstošiem jauno lasītāju grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Programmas pirmsākumos tajā piedalījās tikai bērni un jaunieši, kuri lasīja un vērtēja jaunākās grāmatas, bet kopš 2012. gada „Bērnu un jauniešu žūrijai” pievienojās arī „Vecāku žūrija”, jo lasīšana nav iedomājama bez ģimenes atbalsta. Ja lasa vecāki, tad arī bērni lasīs.

Ilūkstes novada bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā piedalās jau kopš tās pirmsākumiem. Šogad grāmatu lasīšanā un vērtēšanā iesaistījās 209 mazie un lielie eksperti no 8 novada bibliotēkām.

Tradīcija rīkot novada Lasīšana svētkus aizsākās 2007. gadā, kad tika rīkoti 1. Ilūkstes novada „Bērnu žūrijas” lasīšanas svētki. Tie tika rīkoti Ilūkstes kultūras centrā un tajos piedalījās lasīšanas eksperti no Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas, Bebrenes un Šēderes pagastu bibliotēkām. Šīs skaistās tradīcijas aizsācēja ir bijusī Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas vadītāja Regīna Šīmane. Esam viņai pateicīgi par ieguldīto darbu lasīšanas veicināšanas programmas attīstībā.

Svētku norises vieta katru gadu tiek mainīta. Tie ir bijuši Pilskalnē, Šēderē, Dvietē, Bebrenē, Subatē. Šis, jubilejas, pasākums atkal notika Ilūkstē, pilsētas estrādē. Pasākuma ievaddaļā jaukus un sirsnīgus vārdus par lasīšanu un grāmatu teica Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna. Pasākuma gaitā Čučumuižas rūķi sumināja ikvienu grāmatu ekspertu katrā vecuma grupā. Rūķi rūpējās arī par pasākuma muzikālo noformējumu.

Paldies par palīdzību un atbalstu svētku organizēšanā Ilūkstes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājai Sanitai Plonei, izglītības metodiķei darbā ar jaunatni Lāsmai Pokšānei. Īpašs paldies Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu centra vadītājai Vandai Rimšai un jauniešu radošajai komandai.

 

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktore

Ināra Valpētere

 

IMG 4084

IMG 4138

IMG 8456

IMG 8478

IMG 8487

IMG 8496

IMG 8504

IMG 8517

IMG 8529