Izskanējis „Zvaniņa” izlaidums

DSC 0714     Kopā ar ceriņu un bērzu meiju apburošo smaržu bērnudārzā ienāk izlaidumu laiks. Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” izlaidums tika svinēts 26. maijā. Šie svētki ir īpašs pasākums gan skolotājām, gan bērniem un viņu vecākiem.

 Skolotājām Lolitai Gecevičai, Larisai Sverževskai, Ingrīdai Sidorovai, Dacei Krievānei, Natālijai Kolosovai, Regīnai Medisai izlaiduma diena bija reizē priecīga un mazliet skumja. Prieks par padarīto darbu, par bērnu sasniegumiem, par viņu mīlestību, skumjas – par to, ka jāšķiras no saviem audzēkņiem.

Skolotājas, iestādes darbinieki, absolventi un vecāki pulcējās bērnudārza laukumā, lai kopīgi nofotografētos, un tad devās gājienā uz Ilūkstes novada kultūras centru, kur pulcējās daudz viesu. Viņu sejās bija pamanāms saviļņojums, smaids un arī kāda prieka asara, kad, skanot skaistai dziesmai, zālē, lepni, satraukti un laimīgi, iestādes vadītājas Ingas Strodes un skolotāju pavadīti, svinīgi ienāca izlaiduma bērni. 39 smaidošas meitenes un zinātkāri zēni no Ilūkstes, Bebrenes un Subates beidzot ar lepnumu varēja teikt: „Paliec sveiks, bērnudārzs, es jau tūdaļ būšu pirmklasnieks!”

Vadītājas uzrunā izskanēja vēlējums, lai skolā vienmēr klātos labi. Liels paldies tika teikts visiem vecākiem un vecvecākiem par sadarbību un atsaucību. Vairākas ģimenes pagodinātas ar tencinājuma rakstiem. Izlaiduma bērnus un visus klātesošos uzrunāja un sveica Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Reinis Līcis. Pasākuma vadītāja – Saules Zaķis – katru bērnu iešūpoja šūpolēs tālākai dzīvei, tālākiem sapņiem – skolai. Skolotājas pastāstīja, kas katram bērnam patika bērnudārzā un par ko katrs bērns vēlas kļūt, kad izaugs liels. Bērni saņēma apliecību par pirmsskolas izglītības iestādes beigšanu, vecāku sarūpētu albumu, radu un draugu ziedus un apsveikumus.

Paldies visiem bērnudārza darbiniekiem par sirsnību, atsaucību un kopīgu veikumu šajā mācību gadā! Paldies vecākiem par labajiem vārdiem, atbalstu un sadarbību!

 

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš”

vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Vita Vanagele

 

DSC 0691

DSC 0714

DSC 0725

DSC 0729

DSC 0730

IMG 5474

IMG 5517

IMG 5530

IMG 5654